Aalsmeer wil meer grip op gemeentelijk beleid

Aalsmeer – Op dindag 24 november heeft de commissie
Maatschappij & Bestuur een extra vergadering gehouden over de toekomstige dienstverlening Aalsmeer en de samenwerking met Amstelveen. De gemeente Aalsmeer wil haar bestuurlijke zelfstandigheid borgen en meer grip, invloed en sturing hebben op haar beleid. Ook wil de gemeente haar dienstverlening dichter bij de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties brengen.

Het college van B&W heeft daartoe een voorstel gemaakt en voorgelegd aan de raad. In het voorstel vraagt het college om in onderhandeling met de gemeente Amstelveen te mogen gaan om tot nieuwe samenwerkingsafspraken te komen. Daarnaast vraagt het college een veranderproces in te mogen zetten waarin onder andere een compacte innovatieve Aalsmeerse organisatie wordt opgebouwd en een bedrag van 3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en het transitieproces in de komende jaren.

Alle fracties gaven aan achter het voorstel te staan. De achtergrond van deze eensgezindheid ligt voornamelijk in het feit dat er de afgelopen maanden al veel is gesproken in de tijdelijke commissie Toekomstige Dienstverlening over dit onderwerp. De commissie gaf dan ook een positief advies om dit voorstel in de raadsvergadering van 10 december te behandelen.

Chatsessie met gemeenteraadsleden
Voordat de gemeenteraad een besluit neemt op 10 december gaan de leden van de tijdelijke raadscommissie toekomstige dienstverlening met inwoners in gesprek via een chatsessie op 1 december tussen 19.00 en 20.00 uur. Ook u kunt zich hiervoor aanmelden. Dit kan door een e-mail sturen aan chatsessie@aalsmeer.nl

Ontwikkelvisie ‘Tuinieren buiten de kaders’
De aanleiding voor de ontwikkelvisie ‘Tuinieren buiten de kaders’ was een motie die de raad had ingediend. In die motie verzocht de raad om het project ‘De Tuinen van Aalsmeer’ een positieve impuls te geven. Een aantal fracties kon zich vinden in het voorstel om de plannen aan te passen
en ontwikkelvisies op te stellen voor de Zwarteweg en het Opheliahof.

Voor het gebied Polderzoom fase 1 Noordwest wordt er afgezien van een ontwikkelvisie. De meeste fracties kunnen zich vinden in het uitgangspunt om woningen te bouwen in het goedkope en middeldure segment. Enkele fracties gaven aan moeite te hebben met het opofferen van groen om te kunnen bouwen. Sommige fracties gaven aan zich niet te kunnen vinden in het voorstel van het college. Derhalve gaven niet alle fracties een positief advies om dit onderwerp verder te behandelen in de raadsvergadering van 3 of 10 december. De vergadering terugkijken kan via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl