Aalsmeer scoort goed op veiligheidsindex

Aalsmeer – De regionale veiligheidsrapportage (RVR) van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland over het jaar 2018 is gepresenteerd. De RVR geeft aan dat Aalsmeer goed scoort op de veiligheidsindex, ook regionaal. De veiligheidsindex is verbeterd (56) ten opzichte van 2017 (60). De scores op overlast en onveiligheidsbeleving zijn stabiel. De criminaliteit laat gemiddeld een goede daling zien. Een onderscheid valt hierin wel aan te merken. Daar waar de Hornmeer, Centrum en Zuid een behoorlijke daling laten zien, stijgt Oosteinde daarentegen wel. Door de gemeente en door de politie zal hier extra aandacht aan besteed gaan worden. De beleving van veiligheid is in de gemeente redelijk stabel gebleven met een daling in de Hornmeer en een lichte stijging in de overige wijken.

Misdrijven en overlast

Het totale aantal misdrijven in Aalsmeer is vorig jaar gedaald en dit komt overeen met de daling in de hele regio. Kwantitatief is er een mooie daling over de gehele linie van 1162 misdrijven in 2017 naar 1096 vorig jaar. Enkele uitzonderingen zijn: Lichte stijging van geweldsmisdrijven (van 93 naar 104), stijging vermogingsdelicten (diefstal en fraude) van 75 naar 111, stijging van (gemeld) huiselijk geweld én opgelegde huisverboden (van 112 naar 133), stijging van rijden onder invloed (drank/drugs) op de weg (van 55 naar 66) en stijging van overlast door volwassenen (van 169 naar 190), daar waar die door de jeugd is gedaald (van 139 naar 103).

Minder inbraken

Het aantal inbraken in woningen is ten opzichte van vorig fors afgenomen (van 86 naar 54). De inbraken in schuren en in auto’s zijn licht gedaald, evenals er vorig jaar minder brom- en snorfietsen en fietsen gestolen zijn. Alhoewel 91 in totaal nog een behoorlijk aantal is, mede omdat bij diefstal van fietsen niet altijd aangifte wordt gedaan. Het aantal diefstallen van brommers en fietsen in 2017 was 123. Verder is er een daling van inbraken in bedrijven en instellingen (van 58 naar 48) en zijn er minder winkeldiefstallen gepleegd (van 64 naar 44). Er zijn in Aalsmeer gelukkig geen moorden gepleegd, niet in 2017 en en niet in 2018.