Aalsmeer op jacht naar toeristen

Aalsmeer – Afgelopen week zijn de leden van de gemeenteraad door het college geïnformeerd over de stand van zaken betreffende het programma recreatie en toerisme dat in samenwerking met het bedrijfsleven wordt uitgevoerd. Aalsmeer is dit jaar op de kaart gezet door ondersteuning van de gemeente van verschillende evenementen, zoals de Westeinder Water Week, het Aalsmeer Flower Festival en het Eredivisie zeilen. Hoge prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van de nieuwe website ‘Visit Aalsmeer’. Naar verwachting gaat de site op 4 december de lucht in. Vervolgens gaat invulling gegeven worden aan het gebruik van de sociale media Facebook, Twitter en Instagram.

Opstappunten en sloepennetwerk

Om bezoekers goed te informeren over de diverse toeristische objecten in Aalsmeer zijn onlangs de toeristische plattegronden vernieuwd. Daarnaast zijn op twee locaties Toeristische Overstappunten gerealiseerd bij The Beach en in Kudelstaart. Aalsmeer is opgenomen in het sloepennetwerk. Hierdoor kunnen sloepvaarders vanuit Amsterdam makkelijker hun weg naar Aalsmeer vinden. De bewegwijzering op de route zelf zal voor komend vaarseizoen zijn gerealiseerd. Als gevolg van de dijkversterking aan de Herenweg zijn een aantal visplekken verloren gegaan. Er worden nu voorbereidingen getroffen voor de realisering van twee of drie nieuwe vissteigers. Naar verwachting worden deze in het voorjaar van 2018 aangelegd.

Drechtdoorsteek en ‘t Fort

Aalsmeer is afgelopen september samen met betrokken gemeenten, provincies en het bedrijfsleven gestart met het kansenonderzoek voor de Drechtdoorsteek. De resultaten van dit onderzoek worden begin volgend jaar verwacht. In het kader van ‘Exploitatie en beheer Fort Kudelstaart’ heeft de gemeente op 7 juni jl. een definitieve gunningsbeslissing genomen. Er zijn momenteel gesprekken met de winnende inschrijver, maar over de plannen hier wordt  vooralsnog niets bekend gemaakt. En dan is er nog het bloemen-belevingscentrum Floriworld dat de komende jaren ontwikkeld gaat worden. Tot slot werkt de Metropoolregio Amsterdam aan een aantrekkelijke fietsroute van Amsterdam naar Fort Kudelstaart. Momenteel wordt de route bepaald. Naar verwachting gaat de route vanaf  het tweede kwartaal van 2018 gepromoot worden.

Het is duidelijk: De strategie is getrokken en de doelgroepen bepaald. Aalsmeer heeft de ‘jacht’ op toeristen geopend! In het drukke Amsterdam zijn ze vast (ook) heel blij met dit initiatief.