Cheque Lionsclub voor AED Uithoorn

Uithoorn – De Lionsclub Uithoorn heeft afgelopen zondag 19 mei een Lady’s Ride georganiseerd, een autotourtocht in de omgeving. Dit was een geweldig succes. De opbrengst van deze Lady’s Ride was bestemd voor de Stichting AED Uithoorn. Aan het eind van de dag werd een cheque overhandigd van € 3.500,00.

De Stichting AED Uithoorn wil de Lionsclub Uithoorn nogmaals hartelijk danken voor deze schenking. Hiervan kunnen weer AED’s worden aangeschaft, die geplaatst worden bij vrijwilligers van de Stichting.

De Stichting AED Uithoorn kan ook nog steeds vrijwilligers gebruiken in een aantal delen van Uithoorn, om een goede dekking te hebben, namelijk in de omgeving van de burgemeester van Meetelenstraat, de omgeving Bertram en Bieslook en de nieuwe wijken in Legmeer West. Hebt u interesse neem dan contact op met de secretaris van de Stichting, Ria van Geem via aed-uithoorn@live.nl.

De Stichting traint de vrijwilligers 3x per jaar. Ieder jaar moet men zijn competentie bewijzen en een keer per jaar oefent de Stichting samen met Ambulance Amsterdam en Brandweer Uithoorn om goed op elkaar ingespeeld te zijn en te blijven. Dit jaar is deze oefening gepland op 5 juni a.s. in de brandweerkazerne van Uithoorn.