Vervolggesprek van gemeente met inwoners over inrichting Oude Spoor

De Ronde Venen – De gemeente organiseert op 14 mei a.s. een vervolggesprek om met inwoners te praten over de inrichting van het Oude Spoor. Tijdens de eerste bijeenkomst op 12 februari is de nodige informatie opgehaald, net zoals tijdens de bijeenkomst van de werkgroep Kansen en Kwaliteiten op 15 maart, die is verwerkt in verschillende denkrichtingen. De denkrichtingen laten zien wat de participatie tot nu toe aan ideeën heeft opgeleverd voor de inrichting van het Oude Spoor. Het vervolggesprek vindt op 14 mei plaats in de Willisstee. Inwoners die de bijeenkomst willen bezoeken wordt gevraagd zich van tevoren aan te melden.

Het Oude Spoor tussen Mijdrecht en Wilnis is een mooi gebied, waar wandelaars kunnen genieten van de natuur en het weidse uitzicht. Het wandelpad is echter slecht toegankelijk voor mensen die minder goed ter been zijn of ouders met kinderwagens. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om het pad toegankelijk te maken voor iedereen zonder dat het pad zijn aantrekkelijkheid verliest. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om een fietspad naast de wandelroute aan te leggen.

Pad voor iedereen
Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): “Het Oude Spoor wordt door wandelaars gewaardeerd, en terecht. Het is jammer dat niet iedereen van dit pad gebruik kan maken. Door de ongelijke ondergrond moet je goed ter been zijn om hier makkelijk te kunnen lopen. Daarom onderzoeken we mogelijkheden zodat iedereen hier op zijn gemak kan lopen en genieten. Ook kijken we naar de mogelijkheden voor fietsers. Op die manier ontstaat een veilige fietsverbinding tussen Wilnis en Mijdrecht. In de mogelijkheden die we onderzoeken houden we uitdrukkelijk rekening met de wensen die er leven onder inwoners. Daarom willen we nu ook graag van mensen horen wat ze van de opbrengst van de participatie tot nu toe vinden.’’

Geen asfalt op het oude spoor
Op basis van alle ingebrachte wensen en ideeën zijn denkrichtingen opgesteld voor herinrichting van het gebied. Uitgangspunt daarbij is dat wandelen en fietsen van elkaar zijn gescheiden en er veel aandacht is voor het toevoegen van beplanting. Ook de nadrukkelijke wens om geen asfalt te gebruiken is meegenomen in de uitwerkingen. De gemeente presenteert op 14 mei de denkrichtingen, om ze toe te lichten en te horen hoe men tegen verschillende voorstellen aankijkt. Om het gesprek goed te kunnen voeren gebeurt dat via zogenoemde ‘tafeltjessessies’: drie gelijke bijeenkomsten, die aansluitend op elkaar plaatsvinden. Na een korte plenaire aftrap volgt het gesprek in vier kleinere groepen (15-20 deelnemers). Elke bijeenkomst duurt circa 45 minuten.  

Aanmelding
Belangstellenden kunnen zich voor één van de drie sessies, om 18.30 uur, om 19.45 uur of om 21.00 uur. Aanmelden via www.derondevenen.nl/bijeenkomst-oudespoor. Vanwege de aard en opzet van de bijeenkomst is voor iedere sessie een maximumaantal deelnemers bepaald. Zodra dat maximum bereikt is sluit de inschrijving voor die bijeenkomst. Na afloop van de bijeenkomst publiceert de gemeente de inhoud van de bijeenkomst op www.derondevenen.nl/oudespoor, met daarbij de mogelijkheid om digitaal te reageren.