Sloop tribune VVA aan Dreef

Aalsmeer – Deze week wordt gestart met de sloop van de VVA tribune aan de Dreef. De werkzaamheden gaan ongeveer twee weken duren. Zoals gebruikelijk bij dergelijke oude bouwwerken is er asbest aangetroffen. Het gaat hier om zogenaamd gebonden asbest en bij het verwijderen ontstaat geen gevaar voor de volksgezondheid. Uiteraard wordt de sloop door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd. Na het verwijderen van het asbest wordt de hele tribune gesloopt. Daarna wordt de bodem nog onderzocht op mogelijke verontreinigingen en zo nodig moet er daarna nog worden gesaneerd.

De sloop van de tribune is nodig omdat op het hoofdveld de bouw van de nieuwe fusieschool Triade wordt gerealiseerd. De bouw van de school staat voor het jaar 2017/2018 gepland.

Foto: De bekendmaking van de naam van de nieuwe fusieschool op het terrein van  VVA aan de Dreef. Alle leerlingen van de De Wegwijzer en De Hoeksteen hadden hiervoor plaatsgenomen op de tribune, die nu dus gaat verdwijnen. Over de kantine worden onderhandelingen gevoerd met diverse gebruikers van buurtcentrum Hornmeer.