Prettige kerstdagen!

Het team van de Nieuwe Meerbode wenst iedereen

prettige kerstdagen!