Dit jaar geen Kwakelse Veilingavonden

De Kwakel – Het bestuur van de Kwakelse Veiling heeft besloten om dit jaar geen veilingavonden te houden.  Dit omdat een veilingavond een gezellig Kwakels avondje uit behoort te zijn met als voornaamste doel: geld ophalen voor de Kwakelse verenigingen. Volgens de huidige richtlijnen mogen er maximaal 100 mensen op 1,5 meter in de kantine samenkomen. Dit zou betekenen dat het Veilingbestuur een selectie van vrijwilligers en kopers of geïnteresseerden zouden moeten maken.

Dit staat haaks op deze gastvrije gezellige veilingavonden die het Veilingbestuur al die jaren heeft georganiseerd.  Zelfs in het geval dat de beide avonden toch relatief goed zouden verlopen, of een en ander gedoogd wordt, dan nog is het maar de vraag of je het risico op corona besmettingen wilt lopen.  Mede door de veilingavonden zijn de Kwakelse verenigingen gezond de corona tijd ingegaan, maar het zal ook niemand verbazen dat het juist nu voor de verenigingen economisch onzekere tijden zijn. Als alternatief wil het Veilingbestuur op afstand geld inzamelen voor de Kwakelse verenigingen. 

Vraag om bijdrage

Het Kwakels Veilingbestuur vraagt alle inwoners, gulle gevers, vrijwilligers, vaste sponsoren en bedrijven of zij de bijdrage die zij jaarlijks -in welke vorm dan ook- aan de veiling geven, dit jaar rechtstreeks willen storten op de rekening van Veilingcomité de Kwakel. Rekeningnummer NL28 RABO 0363504044 ten name van Veilingcomité De Kwakel.

Het Veilingbestuur is haar enorme club van 150 vrijwilligers erg dankbaar voor hun jaarlijkse inzet en hoopt volgend jaar met elkaar weer -op een normale manier- twee fantastische veilingavonden te kunnen organiseren.