Dansen op Vlinderbos

De Ronde Venen – Sinds kort hebben we op Jenaplan Basisschool een echt theater met een podium met toneelgordijnen, een professionele geluidsinstallatie, theaterlampen en spotlights. Afgelopen vrijdag heerste er een gezonde spanning bij de kinderen van de groepen 1 tot en met 4. De afgelopen weken hebben zij danslessen gehad van Kimberley van Welzen en deze dag mochten zij de dansen laten zien aan het publiek.

In het prachtige theater was er eerst nog de generale repetitie met als publiek alle kinderen van Vlinderbos en stamgroepleiders. Daarna was het tijd voor het echte optreden voor de ouders. De spotlights stonden aan, iedere groep was gekleed in een bepaalde kleur en uit de nieuwe boxen kwam mooie, licht klassieke muziek. De zaal werd volledig betoverd. Het was adembenemend, ontroerend en vooral ook schattig om te zien hoe de jongsten hun positie innamen op het podium. Van ballet tot moderne dans, de kinderen deden het fantastisch.

Geleerd
Dat de kinderen niet alleen de dansen hebben geleerd, maar ook hebben geleerd óver dansen, bleek uit de antwoorden die ze konden geven op de vragen die Kimberley tussen de optredens door stelde aan de kinderen, zoals: Wat voor bewegingen maak je met ballet? En wat is het verschil tussen modern en klassiek en hoe zie je dit terug in de bewegingen?

De leerlingen kregen tijdens de workshops een aantal basispasjes aangeboden van ballet en moderne dans. Zo leerden de kinderen uit groep 1-2 wat trippelen en een plié is en groep 3-4 swingde en rolde door de zaal. Ook leerden de leerlingen over de kleding, verhaallijnen en de verschillen tussen bewegingen en uitvoeringen.

Reactie van juf Kimberley:
“Waanzinnig om te zien dat de leerlingen van Vlinderbos ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in het culturele vak. Dans is namelijk voor iedereen! De leerlingen waren enthousiast en iedereen durfde mee het podium op. Wat ben ik onwijs trots op al deze leerlingen!”

Martijn Staats, directeur van Vlinderbos, vindt dansen een waardevolle kunstzinnige discipline. “Dans sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van kinderen. Door middel van dans leren kinderen van en over zichzelf, de ander en hun omgeving.”

Vlinderbos heeft voor de danslessen en de dansvoorstelling de samenwerking gezocht met Cultuurpunt Ronde Venen. Samen hebben we kunnen organiseren dat alle kinderen van Vlinderbos een danslessen aangeboden krijgen. De lessen worden gegeven door Kimberley van Welzen, een ervaren danslerares. De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 krijgen in het voorjaar dansles.