bouwprojecten

Bouwprojecten voor woningen blijven onder druk staan

PARTNERBIJDRAGE

In Nederland is nog altijd een groot tekort aan woningen. Mensen die op zoek zijn naar een huis staan soms jaren ingeschreven of vissen bij het bemachtigen van een koophuis keer op keer achter het net. De gemeenten proberen vooral starters te helpen door een opkoopbescherming in te stellen. Woningen onder een bepaalde prijs mogen alleen vooreigen gebruik worden gekocht en dus niet voor de verhuur. Maar vooral door nieuwbouw moeten er meer woningen beschikbaar komen. Maar het aantal concrete bouwplannen blijft achter bij wat de overheid wenselijk vindt.

Nieuwbouwwoningen zijn te duur

Een nieuwbouwwoning is voor veel mensen simpelweg niet haalbaar vanwege de verkoopprijzen. Nieuwbouw is duur omdat de kosten om te bouwen hoog zijn. Stikstofregels maken dat bouwers moeten investeren in elektrische machines en milieuvriendelijke bouwmaterialen. Maar een elektrische adsorptiedroger, kraan of grondverzetmachine is zeer kostbaar qua aanschaf. En als die machines er al zijn dan is er nog weer een nieuw probleem. De netwerkbeheerders kunnen vaak geen stroomvoorziening leveren op een bouwplaats omdat het netwerk vol zit. Dan kunnen de accu’s ’s nachts niet worden opgeladen zodat er de volgende dag weer verder kan worden gewerkt.

Bezwaren van omwonenden

Als er dan al een bouwplan wordt ingediend dan maken omwonenden vaak bezwaar. Eigenaren van dure koopwoningen willen geen sociale huurwoningen ‘in hun achtertuin’ of er wordt bezwaar gemaakt tegen hoogbouw omdat dit het uitzicht belemmert. Deze procedures kunnen een bouwproject soms voor een jaar of langer stilleggen. De overheid wil wel proberen om de bezwaarprocedure te vereenvoudigen zodat er sneller een definitief besluit kan worden genomen over het al dan niet gegrond zijn van bezwaren. Maar tot het zover is kunnen dit soort procedures langdurig roet in het eten gooien. Ook de nieuwe Omgevingswet baart nog altijd zorgen. Deze moet bouwprocessen een stuk eenvoudiger maken. De wet werd keer op keer uitgesteld, vooral vanwege problemen met de te gebruiken software.

Ambitieuze bouwers

Maar ondanks allerlei tegenslagen zijn er bouwers en andere bedrijven zoals Kaeser Nederland die zich niet uit het veld laten slaan. Ze blijven positief naar mogelijkheden zoeken om CO2 neutraal te kunnen bouwen. Er wordt cement ontwikkeld zonder beton. Er wordt met hout gebouwd. Er wordt hennep toegepast om een huis goed te isoleren. Gebouwen worden van groene beplanting langs de gevels voorzien om op die manier de biodiversiteit te stimuleren. En er verrijzen complete wijken die niet alleen van het gas af zijn maar die daarbij ook nog eens gebruik maken van een warmtenet om het in huis aangenaam te maken. Samen met deelauto’s, fietspaden en veel groen in de wijk wordt en gezonde en groene leefomgeving gecreëerd die toekomstbestendig is. Dit soort projecten zijn nu nog kleinschalig, maar het is de bedoeling dat het er in de komende jaren snel meer worden. Op die manier kan er wellicht toch nog worden voorzien in de in totaal 900.000 woningen die Nederland tot 2030 nodig heeft.