Betere ondersteuning voor mensen met financiële problemen

UITHOORN – De ondersteuning voor mensen die geholpen moeten worden met hun financiële situatie gaat verbeteren in Uithoorn en Ouder-Amstel. De twee gemeenten gaan hiervoor samenwerken met Beaufin voor de uitvoering van budgetbeheer voor de komende twee jaar. Wethouders Ria Zijlstra (Uithoorn), Axel Boomgaars (Ouder-Amstel) en eigenaar van Beaufin Joris Korse ondertekenden onlangs het contract.

Joris Korse van Beaufin: “Missie van Beaufin is ‘ruimte om te leven’. Financiële basiszekerheid is hiertoe een voorwaarde. Beaufin zorgt hiervoor door inwoners te ondersteunen bij het voeren van een kloppende financiële administratie en, waar nodig, taken over te nemen. Denk aan de betaling van de vaste lasten. Met deze ondersteuning wordt voorkomen dat schulden ontstaan of verder oplopen.”

Wethouder Zijlstra: “Duidelijk is inmiddels dat de emotionele gevolgen van armoede en schulden en het maken van soms onverstandige keuzes  gecompliceerder liggen dan voorheen werd aangenomen. Mensen met schulden leven in continue stress en het hoofd loopt over. In de benaderingswijze van klanten houdt Beaufin hier rekening mee en dat vind ik heel belangrijk.”

Begeleiden en coachen

“De keuze is onder andere op Beaufin gevallen, omdat zij inwoners goed begeleiden en coachen, zodat zij op den duur mogelijk zelf in staat zijn hun financiële situatie te beheren. Naast het doen van de financiële administratie van mensen, is het belangrijk dat inwoners stapje voor stapje geholpen worden zodat zij het zelf weer kunnen oppakken. Dat is nieuw in onze aanpak”, vertelt wethouder Boomgaars.

De ondersteuning van Beaufin wordt aangepast op de mogelijkheden van de inwoner en wordt verleend zo lang als nodig is. Om terugval na afronding van het traject te voorkomen is het mogelijk om nazorg in te zetten. 

Inwoners met (financiële) vragen en/of behoefte hebben aan ondersteuning bij de administratie kunnen contact opnemen met de gemeente. Klantmanagers van schuldhulpverlening zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 10.30 uur op telefoonnummer 0297 -513111 of mail naar schuldhulpverlening@uithoorn.nl.