Zorgen om stijging van online fraude

De Ronde Venen – De criminaliteitscijfers 2019 van de gemeente De Ronde Venen laten twee tegengestelde trends zien: een flinke daling van woninginbraken en autokraken gecombineerd met een opvallende stijging van online fraude. In totaal is het aantal geregistreerde misdrijven in 2019 in De Ronde Venen met 4 procent gestegen ten opzichte van 2018.

Opvallende dalers in De Ronde Venen zijn woninginbraken (-29%) en autokraken (-39%). Woninginbraken en autokraak zijn inmiddels op het laagste niveau sinds 2016. Vooral in de tweede helft van 2019 is autokraak fors gedaald.

Burgemeester Maarten Divendal: “Deze cijfers laten zien dat onze aanpak werkt. Daar ben ik best trots op. Samenwerking met inwoners blijft daarin erg belangrijk. Denk daarbij aan Burgernet of buurtwhatsapp. Dat loopt in onze gemeente heel erg goed. Momenteel is ruim 16 procent van de inwoners van De Ronde Venen deelnemer van Burgernet. Daarmee hebben we relatief de meeste deelnemers in de hele politieregio. Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen gaan leunen; we blijven permanent campagne voeren voor actieve deelname aan Burgernet en buurtwhatsapp. Het is juist dankzij deze samenwerking dat braak en kraak in onze gemeente blijven dalen. Zo zijn in december in Abcoude twee woninginbrekers aangehouden dankzij alerte inwoners die actief informatie delen en zo samenwerken met de politie. We zetten daarom in 2020 onverminderd in op deze samenwerking.”

Online handel

Tegenover deze daling van de ’traditionele’ criminaliteit staat een stijging van fraude, met online handel (+53%) als de grootste stijger. Internetoplichting is heel breed, van online verkopers die na betaling producten niet leveren, nepproducten of kapotte producten leveren. Maar denk ook aan zaken als phishing waarbij slachtoffers bijvoorbeeld naar een valse website worden gelokt waar ze vervolgens hun bank- of andere inloggegevens prijsgeven. Of ze maken geld over naar een fraudeur die zich voordoet als familielid. De stijging van de online criminaliteit baart burgemeester Divendal zorgen. “Het is een landelijke trend die ook in onze gemeente zichtbaar is.”

“Het meeste resultaat bereiken we door inwoners, maar ook bedrijven weerbaarder te maken tegen dit soort fraude”, meldt teamchef Van Heumen. “Dit hebben we als gemeente ook opgenomen als prioriteit in ons Integraal Veiligheidsplan 2019-2022”, vult Divendal aan. “Dit willen we oppakken met organisaties die contact hebben met potentiële slachtoffers. Denk aan ouderenbonden of andere verenigingen waar relatief veel oudere inwoners bij zijn aangesloten. Ook daar kunnen we echte slagen maken als we dit samen doen: met politie, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.”

Denkt u dat u slachtoffer bent geworden van internetoplichting, dan kunt u op meerdere manieren aangifte doen: via internet (www.politie.nl), telefonisch (via 0900-8844) of bij een politiebureau.”