Zonnepanelen op Het Middelpunt

Aalsmeer – In 2016 werd bekend dat er middels de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) geld beschikbaar kwam voor de verbetering van de leefbaarheid in Aalsmeer.

Het overleg van de gezamenlijke ouderenbonden besloot hierop zich sterk te maken voor buurthuis Het Middelpunt in Oost met als doel  versterking van het ouderenwerk in de wijk Oosteinde. Op een bijeenkomst in De Oude Veiling in februari 2017 presenteerden allerlei groepen uit de samenleving hun plannen indien zij subsidie zouden ontvangen van de Stichting Leefomgeving Schiphol. 

Aanvankelijk vonden de plannen voor het ouderenwerk in Oosteinde geen gehoor, maar na aanpassing hiervan, na overleg met een vertegenwoordiger van de Stichting, kwam de groep uit om het gebouw Het Middelpunt te verduurzamen door middel van zonnepanelen. Hiermee kan de energie rekening omlaag en blijft er meer geld over voor de activiteiten die hier plaatsvinden. En dit zijn er best veel, voor ouderen onder andere Meer bewegen, Ouderensoos, sjoelen, kaarten en een keer per maand een gezamenlijke lunch. 

Kortom, de subsidie van 10.000 euro van de Stichting Leefomgeving Schiphol voor zonnepanelen op het dak van Het Middelpunt heeft een nieuwe impuls gegeven aan de leefbaarheid én het ouderenwerk in Oosteinde.