Zomervakantie voorbij: Scholen beginnen weer

Aalsmeer – Na een lange zomervakantie gaan maandag 23 augustus de scholen in Aalsmeer weer open. Voor inwoners en bezoekers van de gemeente betekent dit meer verkeersdrukte en doorgaans helaas ook een ongevalspiek onder fietsende scholieren. Om deze piek dit jaar voor te zijn, brachten artiest Justin Samgar en scholier Anna vrijdag een bezoek aan basisschool IKC Triade in Aalsmeer.

Voor alle Aalsmeerders met een auto droegen zij hier, onder aanwezigheid van wethouder en locoburgemeester Bart Kabout, het gedicht “Onze scholen zijn weer begonnen” voor. De tekst gaat over de voordelen van rustig rijden en nodigt Aalsmeerders uit om onderweg extra alert te zijn op scholieren. Zo kunnen scholieren vanaf maandag veilig naar school. Door de hele gemeente hangen er de komende twee weken ook spandoeken en posters met de tekst ‘Onze scholen zijn weer begonnen’. Het initiatief komt van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en is in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Aalsmeer ontwikkeld. Haast en afleiding door de telefoon zijn in het verkeer de grootste boosdoeners.

image
Justin Samgar en scholier Anna dragen het gedicht voor bij IKC Triade.


Automobilisten kunnen helpen bij het terugdringen van de ongevalspiek onder fietsende scholieren. Dit kan door vanaf maandag niet de maximumsnelheid te rijden, maar een gepaste snelheid en door schoolzones te mijden. Te hard rijden is een belangrijke veroorzaker van veel verkeersongevallen. Volgens Veilig Verkeer Nederland wordt naar schatting een derde van alle dodelijke ongevallen direct of indirect veroorzaakt door een te hoge snelheid. Snelheidsreductie door gemotoriseerd verkeer is daarmee één van de effectiefste maatregelen om de veiligheid van scholieren in het verkeer te vergroten. 


Controleer en oefen samen

Het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers onder scholieren is niet alleen de verantwoordelijkheid van automobilisten. Veilig Verkeer Nederland laat weten dat ook scholieren en hun ouders hierbij een cruciale rol spelen. Scholieren worden daarom opgeroepen om hun fiets met de VVN fietscheck voorafgaand aan de eerste schooldag te controleren. Ook adviseert VVN ouders om de schoolroute samen met hun kinderen te oefenen en complexe verkeerssituaties vooraf te bespreken.


Niet meer de standaard

Naast snelheidsreductie kan Nederland in het verkeer ook nog winst behalen door vaker ongestoord en mobielvrij te rijden (MONO). Volgens Veilig Verkeer Nederland is het gebruik van een smartphone in het verkeer niet langer de standaard in ons land, maar komt het nog wel voor. Van alle automobilisten gebruikt een kwart (26%) de smartphone nog in de auto. Van hen geeft 16% aan tijdens het rijden berichtjes/appjes te lezen en typt 9% zelfs letterlijk berichtjes terug. Ook vergroot 7% van hen de kans op een ongeval aanzienlijk door tijdens het rijden met de telefoon aan het oor te bellen. De sociale omgeving van mensen keurt deze risicovolle handelingen volgens Veilig Verkeer Nederland steeds vaker af.