“Zeg ja tegen nieuw zwembad voor Abcoude”

De Ronde Venen – Een deel van de raad twijfelt nog steeds over het voorstel van het Burgerinitiatief Sportgebouw Abcoude om een zwembad te bouwen. Hoezo twijfelt dat deel nog? Even samenvattend: het plan past binnen de door de gemeenteraad zelf gestelde kaders. Het gaat de gemeente niet meer kosten dan wat men bijdroeg aan het Meerbad en de Kees Bonzaal samen. Ongekend in deze tijd.

Wat extra gevraagd wordt is een borgstelling van de gemeente voor een deel van de investering en dat kost de gemeente helemaal niets. Was die gevraagde borgstelling eerst hoger, met het meest recente voorstel is deze flink naar beneden bijgesteld. Het echte risico voor de gemeente is daarmee niet groter dan vier maal de bijdrage die nu jaarlijks wordt uitgegeven aan het zwembad in Mijdrecht, waar de gemeente voor twintig jaar aan vastzit! Bovendien leggen de woningbouwprojecten in Abcoude de gemeente geen windeieren. De woningbouw aan het Abcoudermeer is daarbij indertijd zelfs geïnitieerd om het Meerbad te kunnen behouden.

Het kan!
Het kan dus, maar het gaat blijkbaar toch niet gebeuren. In Abcoude en Baambrugge begrijpen de inwoners er dan ook werkelijk helemaal niets meer van. Wat is er aan de hand in Mijdrecht dat men nu nog twijfelt? Hoe kan het zijn dat men nog steeds vraagtekens blijft zetten bij zo een mooi maatschappelijk initiatief, een bedrijfsplan met zulke lage kosten en zo’n laag risico? Waarom worden er dan nog steeds argumenten gezocht om het toch vooral niet te laten gebeuren en hoe kan het zijn dat raadsleden de cijfers nu nog niet op een rij hebben? Waarom worden er nog steeds argumenten herhaald en vragen gesteld, waarop allang antwoord is gegeven?

Kom naar de raadsvergadering 

De gemeenteraad zou dit initiatief in deze tijd van participatiesamenleving juist unaniem met open armen moeten ontvangen. Het lijkt er echter op dat het nieuwe Sporthuis toch gaat sneuvelen als gevolg van politiek hobbyisme van een paar personen. “Dat moeten we niet pikken”, aldus de Zwemgroep Abcoudermeer. “Inwoners van Abcoude, Baambrugge, en omstreken: het komt er nu echt definitief op aan, maak je vrij en laat je horen donderdag 28 september in de raadszaal van De Ronde Venen te Mijdrecht. Kom op tijd, de vergadering begint om 19.30 uur”, aldus de Zwemgroep Abcoudermeer; Jan Bosman, Hanni Paul, Anne Ruizendaal, Frederiek van Blokland, Jacomine Paul, Rita en Alexander van Sligtenhorst, Klazina Paul, Jolanda Gossens, Tom Voute en Marion van Schaick.