Woonwijk Polderzoom in opstartfase

Aalsmeer – De concept startnotitie woningbouw Polderzoom fase 2 is afgelopen woensdag 12 juli gepresenteerd in het gemeentehuis. Een groot aantal inwoners was naar de informatiebijeenkomst gekomen, waar werd verteld over de te volgen procedures en de soort huizen die in dit gebied gebouwd gaan worden. Aalsmeer is een gemeente waar mensen graag wonen en blijven wonen en dat is goed merkbaar op de woningmarkt. Veel jonge mensen willen graag op zichzelf gaan wonen, maar hebben hier nagenoeg geen mogelijkheden voor. “Het goedkope segment is in Aalsmeer zwaar ondervertegenwoordigd”, zo bekende wethouder Jop Kluis. Maar dit gaat de komende jaren ietwat recht getrokken worden. Uitgangspunt bij het bouwen van woningen de komende jaren is dat er betaalbare woonruimte komt voor iedereen.

De invulling van Polderzoom, het gebied tussen de Stommeerkade, Baanvak en de Burgemeester Kasteleinweg, is hier op gericht. In totaal komen hier circa 107 woningen  in de sociale huursector, betaalbare koopwoningen en koophuizen in het midden en dure segment. De gemeente heeft in het gebied te maken met verschillende eigenaren, slechts een deel is in het bezit van de gemeente. Op deze door de gemeente verworven gronden gaan circa 60 woningen gebouwd worden, verdeeld over 21 appartementen in de sociale sfeer, 9 kleine tussenwoningen, 8 grote tussenwoningen, 16 hoekwoningen en 6 twee-onder-éénkap woningen. Aan de Stommeerkade ligt een strook met lintbebouwing. Het gaat hier om particuliere kavels van verschillende grondeigenaren. De gemeente streeft er naar om zoveel mogelijk particuliere gronden te verwerven, maar met enkele eigenaren is overeenstemming bereikt dat zij door zelfrealisatie het gebied gaan herontwikkelen. Het betreft in deze tot nu toe 47 woningen, waarvan 15 kleine tussenwoningen, 4 grote tussenwoningen, 8 hoekwoningen, 4 drie-onder-éénkap woningen en 16 twee-onder-éénkap woningen.

Nieuwe Aalsmeerderlaan

De ontsluiting van het gebied vormt de  aan te leggen Nieuwe Aalsmeerderlaan (noordvork) en deze weg is niet alleen van belang als gebiedsontsluiting, maar is tevens een cruciaal onderdeel van de nieuwe wegstructuur in Aalsmeer. De weg zorgt voor verbinding van het Oostelijke deel met het Centrum. De Nieuwe Aalsmeerderlaan krijgt maximaal drie kuispunten, die gaan dienen als wijkontsluiting, en vormt de ruggengraat van het plangebied. Uitgangspunt hierbij is dat de bebouwing langs deze weg onder andere wordt gekenmerkt door diversiteit in architectuur, feitelijk geïnspireerd op de lintwegen in Aalsmeer waar het beeld wordt bepaald door een diversiteit in verschijningsvormen. Polderzoom krijgt een groen karakter, gelijkwaardig aan de bestaande woonbuurtjes in Stommeer, er komen speelvoorzieningen (geen voetbalkooi) en er gaan watergangen (slootjes) aangelegd worden. Voordat de eerste paal de grond in kan, dienen er nog allerlei procedures gevolgd te worden. Inwoners moeten tot slot de mogelijkheid krijgen om hun oordeel te geven.

Nu reageren

De nu gepresenteerde concept startnotitie is het begin van de procedure. De gemeenteraad gaat vervolgens de uitgangspunten en de kaders, naar aanleiding van de reacties van inwoners, bepalen. “We staan nu aan het begin van het traject. Het is nu aan u om te reageren”, aldus wethouder Kluis. Wel schriftelijk, zo benadrukte hij. Wat mondeling wordt besproken blijft niet al te lang hangen, bekende de wethouder.

De concept startnotitie Polderzoom tweede fase ligt nog ter inzage in het gemeentehuis voor reacties tot en met 18 augustus. Het plan met dan reacties van bewoners en beantwoording van vragen komt in september ter behandeling in de gemeenteraad. Dan volgen het opstellen van een stedenbouwkundig plan, ontwikkelplannen en financiële onderbouwing en vaststelling van het uiteindelijke bestemmingsplan. Het is dan qua tijdstip ongeveer tweede kwartaal 2018. Het bouwrijk maken en het saneren staat in de planning voor het vierde kwartaal van 2018 en het starten van de bouw in het derde of vierde kwartaal van 2019. Nog even ruim een jaar geduld dus. Tja, het valt in Aalsmeer niet mee om de kinderen de deur uit te krijgen…