Wijkoverleg Hornmeer over Hornmeerpark

Aalsmeer – Het Wijkoverleg Hornmeer wordt op dinsdag 23 oktober gehouden in het Buurthuis aan de Dreef. Wijkbewoners en andere belangstellenden krijgen de mogelijkheid om te discussiëren over wat er in de Hornmeer plaatsvindt. Inbreng van inwoners is daarbij essentieel. Het gaat om de communicatie tussen de Wijk en de Gemeente.

In het overleg is de uitvoering van de wandelverbindingsroute Hornmeer (Hornmeerpark fase 2) een belangrijk agendapunt. Aan de hand van tekeningen zullen de projectleiders een toelichting geven op het ontwerp en is er uitgebreid gelegenheid voor vragen en opmerkingen.

Waterfront

Een ander te bespreken onderwerp is de aanpak van de Westeinderoever, dat door de Gemeente onder de naam Waterfront in discussie is gebracht. Helaas is de uitwerking daarvan nog niet openbaar, maar omdat het plan een substantieel deel van de wijk is, acht het bestuur het zinvol met elkaar te discussiëren over zowel de inspraak als de ontwerpsuggesties.

Gemeente Amstelland

Als er nog tijd over is vindt het bestuur het ook nuttig om met elkaar in gesprek te gaan over het voorstel van de burgemeester van Amstelveen om Aalsmeer, met enkele andere buurgemeenten, met Amstelveen te laten fuseren. Bevolkingsinspraak zal daar wel aan vooraf gaan. Het Wijkoverleg wil daarvoor wel de aftrap geven.

Voldoende gesprekstof voor een avondje Wijkoverleg, dat deze keer op dinsdagavond wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur en twee uur later, rond 22.00 uur, wordt de avond afgesloten met een drankje.