Wie verdient een onderscheiding?

Aalsmeer –In de gemeente Aalsmeer zetten veel inwoners zich belangeloos en vaak in alle bescheidenheid in voor het maatschappelijk welzijn. Deze mensen verdienen waardering en erkenning vanuit de samenleving en kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding.

Ze moeten dan wel worden voorgedragen en aan een aantal voorwaarden voldoen. Kent u iemand die u wilt voordragen voor de algemene gelegenheid in april 2021 (lintjesregen)? Aanvragen moeten vóór 15 juli 2020 bij de gemeente ingeleverd zijn. 

Meer weten?
Voor meer informatie over de mogelijkheden om iemand voor te dragen en de wijze waarop, kan contact opgenomen worden met Marja Wiersma van de gemeente Aalsmeer, telefonisch via 0297-387512 of per mail: marja.wiersma@aalsmeer.nl.