Wie verdient een onderscheiding?

Aalsmeer – In de gemeente Aalsmeer zetten veel inwoners zich belangeloos en vaak in alle bescheidenheid in voor de samenleving. Deze mensen verdienen daar waardering en erkenning voor en kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding.

Ze moeten dan wel worden voorgedragen en aan een aantal voorwaarden voldoen. Burgemeester Gido Oude Kotte heeft bij de uitreiking van de Lintjesregen 2019 een oproep gedaan om ook dames die in Aalsmeer vrijwilligerswerk verrichten, voor te dragen.

Kent u iemand die u wilt voordragen voor de lintjesregen in april 2020? Uw aanvraag moet vóór 15 juli 2019 bij de gemeente ingeleverd zijn. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden om iemand voor te dragen en de wijze waarop, kan contact opgenomen worden met Luci Beumer-Persoon van de gemeente Aalsmeer via 0297-387511 of via mail: luci.beumer@aalsmeer.nl.