Wethouder: Zorgen om ultrafijnstof rond Schiphol

Aalsmeer – TNO heeft onderzoek gedaan naar aanwezigheid van ultrafijnstof rondom Schiphol. De meetapparatuur wordt steeds geavanceerder waardoor het nu ook mogelijk is om niet alleen fijnstof maar ook ultrafijnstof te meten. De conclusie van het rapport is dat de mensen in de woonwijken rondom Schiphol net zoveel ultrafijnstof binnen krijgen als mensen die langs snelwegen wonen. Wethouder Tom Verlaan: “Tot voor kort werd aangenomen dat vliegverkeer een geringe bijdrage (circa 2 tot 3%) leverde aan de lokale luchtverontreiniging. TNO heeft nu, op eigen initiatief, onderzoek gedaan naar het ultrafijnstof rondom Schiphol. Uit dit onderzoek blijkt dat deze concentratie rondom Schiphol twee tot drie keer zo hoog is als op andere locaties in Nederland. Dit baart mij en mijn collega’s in de andere gemeenten rondom Schiphol ernstige zorgen.” Regionale bestuurders, waaronder ook de wethouders van Amstelveen en Aalsmeer, verenigd in de BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol) nemen het onderzoek en de bevindingen daarvan zeer serieus. TNO en GGD Amsterdam geven aan dat de effecten voor de gezondheid van deze verhoogde concentraties niet duidelijk zijn. Uiteraard is dit wel een punt van zorg dat vraagt om nader onderzoek.