Wethouder ondertekent Regionaal Taalakkoord

Aalsmeer – In de Week van Lezen en Schrijven heeft wethouder Willem Kikkert op woensdag 14 september het Regionaal Taalakkoord Groot-Amsterdam ondertekend. Dit deed hij in de nieuwe bibliotheek in Uithoorn, samen met zeven collega-wethouders, verschillende maatschappelijke organisaties en diverse werkgevers. In het Taalakkoord staan afspraken van gemeenten uit de regio om inwoners te helpen die lezen en schrijven moeilijk vinden. 

Schulden en eenzaamheid

In de regio Groot-Amsterdam is 14 procent van de mensen van 16 tot 65 jaar laaggeletterd. Dat wil zeggen dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en of het omgaan met computers. Bij deze groep komen vaker werkloosheid, schulden, gezondheidsproblemen en eenzaamheid voor. Wethouder Kikkert: “Ook in Aalsmeer zijn mensen die moeite hebben met het invullen van formulieren en het begrijpen van officiële brieven of werkinstructies. Ze begrijpen de teksten niet goed, omdat er moeilijke woorden in staan of lange zinnen. Daardoor missen ze belangrijke informatie en weten ze niet goed wat er van ze verwacht wordt.”

Terugdringen laaggeletterdheid

In Amsterdam bestaat al een Taalakkoord waarbij meer dan zestig organisaties zijn aangesloten. Nu wordt het Taalakkoord uitgebreid naar de hele regio. Dus ook voor organisaties uit Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn, Haarlemmermeer en De Ronde Venen. Dit maakt het mogelijk om activiteiten te organiseren voor werknemers uit verschillende gemeenten. Kikkert: “Het is goed dat we het Taalakkoord hebben ondertekend. Ik vind het belangrijk dat wij als gemeente samen met werkgevers en maatschappelijke organisaties ons inzetten om laaggeletterdheid samen terug te dringen.”

Taalhuis en taalmaatje

In Aalsmeer worden door het Taalhuis Amstelland verschillende activiteiten georganiseerd om de taalvaardigheid te vergroten. Het Taalpunt zit in de bibliotheek in Aalsmeer in de Marktstraat 19a. Inwoners met een taalvraag kunnen hier iedere dinsdag van 11.00 tot 13.00 uur terecht. Samen wordt er dan gekeken naar een passende oplossing, bijvoorbeeld een cursus Nederlands of een taalmaatje. Meer informatie is te vinden op: www.aalsmeer.nl/taalhuis.