Werkzaamheden bij Van Cleeffkade stilgelegd!

Aalsmeer – Tijdens werkzaamheden bij de Van Cleeffkade in Aalsmeer heeft de aannemer mogelijk verontreinigde grond gevonden. Omdat de aard van de vervuiling niet bekend is, zijn de werkzaamheden bij de Van Cleeffkade stilgelegd en is er gestart met een bodemonderzoek.

De uitslag van dit onderzoek wordt over een week verwacht. Het is nog onbekend welk effect dit zal hebben op de planning van de werkzaamheden aan de Van Cleeffkade. 

Op 31 mei is gestart met de aanleg van een rotonde bij de Van Cleeffkade. Tijdens de graafwerkzaamheden heeft de aannemer verontreinigingen in de grond onder het oude wegdek ontdekt. Vanuit arbo-technische redenen is besloten het werk stil te leggen en een gespecialiseerd bedrijf nader onderzoek te laten doen naar de verontreiniging. Omdat het nu nog niet duidelijk is of er sprake is van verontreinigde grond en om welke verontreiniging het zou gaan, is ook nog niets te zeggen over het effect op de planning van het werk bij de Van Cleeffkade ten gevolge van die vondst. Het werkgebied is afgesloten met hekken en de bestaande omleidingen blijven gelden.

Zodra er meer duidelijk is over de mogelijke verontreiniging en de gevolgen voor de werkzaamheden aan de rotonde, volgt meer informatie. 

Het project HOVASZ

De nieuwe rotonde bij de Van Cleeffkade is onderdeel van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer – Schiphol-Zuid). Deze nieuwe HOV-verbinding maakt deel uit van het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een grote verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer.

Het project HOVASZ is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam. De aannemer is Dura Vermeer. HOVASZ wordt naar verwachting eind 2021 in gebruik genomen.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800-0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Actuele informatie over de werkzaamheden is te vinden op HOVASZ.nl of via de Facebookpagina regio Amstelland-Meerlanden