Werkbezoek aan Repair Café in De Scheg

Uithoorn – Rolf Polak en Piet ten Brink, raadsleden van Gemeentebelangen, hebben een werkbezoek gebracht aan het Repair Café (locatie “De Scheg”) in Uithoorn. Repair Cafés (2.000 in geheel Nederland) zijn plekken waar mensen hun kapotte spullen kunnen meenemen om ze ter plaatse te laten beoordelen of reparatie door deskundige vrijwilligers nog mogelijk is.

Door dat bezoek, als lokale politici, aan het Repair Café willen zij, juist door hun interesse aangeven dat zij in duurzaamheid, lokale initiatieven en het ondersteunen van milieuvriendelijke praktijken geloven. Zij willen de waarde van dit soort gemeenschapsinitiatieven benadrukken en ook bijdragen aan kennis bij de inwoners dat hergebruik en reparatie vaak nog in vele gevallen zinvol kan zijn. Het Repair Café beschikt over 14 vrijwilligers, met diverse achtergronden.