Weer veel hardrijders op de Hoofdweg

Kudelstaart – Voor de tweede keer in korte tijd heeft de politie een snelheidscontrole gehouden op de Hoofdweg afgelopen donderdag 26 oktober. Ruim zestien procent van de automobilisten bleek te hard te rijden. De hoogst gemeten snelheid was 91 kilometer per uur.

De controles worden gehouden op verzoek van diverse bewoners, die bij de wijkagent van Kudelstaart hebben geklaagd over de hard rijdende auto’s en vrachtwagens. De meesten komen vanuit de richting Leimuiden en verlagen hun snelheid niet als ze de bebouwde kom binnen rijden, waar maximaal 50 kilometer per uur gereden mag worden.

De klachten bleken gegrond. Van de 422 voertuigen die de meetapparatuur passeerden reden er 71 te hard. Deze bestuurders kunnen een bekeuring in de bus verwachten. Het aantal overtreders is overigens wel minder dan vorige keer, maar de politie is voornemens binnenkort nog een keer een snelheidscontrole te houden op de Hoofdweg.

Bron: Politie