Webinar over het Amsterdamse Bos

Amstelland – Hoe blijft het Amsterdamse Bos een fijne plek voor zowel wilde soorten in de natuur als voor bezoekende honden? Op verzoek van het Amsterdamse Bos heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau Waardenburg zich als expert over onder andere deze vraag gebogen. Hun aanbevelingen worden meegenomen in de participatie op de eventuele aanpassing van de hondenzonering in het Bos die eind augustus van start gaat.

Op donderdag 9 september van 19.00 tot 20.30 uur delen de onderzoekers interessante bevindingen en geven ze tips en adviezen. Zij beantwoorden vragen via de chat. Het webinar is bedoeld voor iedereen die graag in het Amsterdamse Bos of in andere natuurgebieden komt, met of zonder hond.

Mensen kunnen zich aanmelden via https://WebinarHondenNatuur.evenementenorganisatie-
amsterdam.nl
waarna de link naar het webinar elektronisch wordt verstuurd naar het opgegeven mailadres.

Bos belangrijk losloopgebied voor honden
Het Amsterdamse Bos is een populair groengebied, dat meer dan 6 miljoen keer per jaar wordt bezocht. Meer dan een miljoen keer per jaar worden tijdens die bezoeken honden uitgelaten. Deze honden zijn een belangrijk onderdeel van het leven in Amsterdam en Amstelveen en zorgen voor plezier, gezelschap en levendigheid. Het Amsterdamse Bos is voor hen een belangrijk
losloopgebied. Op dit moment mogen honden bijna overal loslopen (mits onder appèl), behalve in de bospercelen en de ‘natuur- en rustzones’.

Natuur beschermen
Naast recreatie- en uitlaatgebied is het Bos ook een zogenaamd Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebied. Dit is het landelijk en Europees netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden van het Rijk. Gemeenten moeten regels stellen voor de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de natuur in deze gebieden. De vraag die het Amsterdamse Bos zich daarom stelt is hoe zowel de honden als de natuurwaarden recht kan worden gedaan.
Op verzoek van het Amsterdamse Bos heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau Waardenburg zich over onder andere deze vraag gebogen. In een webinar legt een expert van het bureau
Waardenburg uit wat de effecten zijn van honden op de natuur en doet aanbevelingen. Via de chat kunnen deelnemers tijdens het webinar vragen stellen.