Waterfront unaniem door raad aangenomen

AalsmeerAls de uitvoering van de werkzaamheden volgens planning verloopt, kunnen de inwoners van Aalsmeer volgend jaar zomer genieten van een nieuwe wandelboulevard, een uitgebreide pier, picknickplekken en een fraai strand. De plannen voor het Waterfront zijn door de gemeenteraad, met aanpassingen die bewoners van de Hornmeer graag wilden, unaniem goedgekeurd. 

Wethouder Bart Kabout heeft bij het uitwerken van het definitieve ontwerp voor het Waterfront de uitkomsten van het participatieproces en de kaders die de gemeenteraad in december 2019 stelde als belangrijkste pijlers gebruikt. Daarnaast werd steeds overlegd met de bewoners van de Hornmeer die het dichtst bij het strand wonen. Er leefden bij hen zorgen over mogelijk toenemende parkeerdruk en overlast.

Nadat veel van de bezorgde bewoners in de commissie-vergadering het woord voerden ging een vertegenwoordiging van de gemeenteraad met hen in gesprek. “Het is mooi om te zien hoe we samen met de gemeenteraad deze zorgen grotendeels weg hebben kunnen nemen”, zegt wethouder Kabout. “Een breed draagvlak werd al gecreëerd door het uitgebreide participatieproces dat aan de plannen vooraf ging, maar we zijn als gemeentebestuur gezamenlijk goed blijven luisteren naar de zorgen van deze groep bewoners.” 

Geen barbecueplekken en geen JOP

De vaste barbecueplekken zijn door de gemeenteraad uit de plannen gehaald, de uitbreiding van het zandstrand is beperkt, er worden duidelijke spelregels opgesteld voor het gebruik van het strand, het toezicht en de handhaving wordt integraal geregeld, een Jongeren Ontmoetingsplek komt niet bij het Waterfront en het particulier gebruik van de brandweertrailerhelling is alleen nog mogelijk buiten het hoogseizoen. De aanpassingen zijn door de raad gedaan om tegemoet te komen aan de zorgen over mogelijke overlast die werden geuit door de bewoners van Hornmeer. Het draagvlak voor de plannen is daarmee aanzienlijk groter geworden. 

Kiss & Ride

Verder wordt een zogeheten Kiss & Ride-strook toegevoegd die er voor moet zorgen dat automobilisten ervoor kiezen hun auto op de nog te realiseren parkeerplaatsen langs de Bachlaan gaan zetten, nadat ze passagiers en bagage hebben afgezet. “De strook gaat er samen met de pendelbus die vanaf parkeerplaatsen bij het zwembad en de voetbalvereniging gaat rijden, de bebording naar parkeerplaatsen en handhaving op fout parkeren, voor zorgen dat de parkeerdruk in de wijk bij het Waterfront niet te groot gaat worden”, bevestigt Bart Kabout. “Ook het herhaaldelijk oproepen om vooral gebruik te maken van de 250 extra plekken om fietsen neer te zetten gaat daarbij helpen.” 

Aantrekkelijke uitstraling

Het project Waterfront gaat leiden tot een betere toegankelijkheid van de Westeinderplas voor alle inwoners. De uitstraling van de oevers van de plas, zeg maar de ‘kustlijn’, wordt fraaier en de beleving van de plassen wordt geïntensiveerd. Financieel worden de plannen ondersteund met een bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). De SLS wordt gefinancierd door het Rijk, Provincie Noord-Holland en Schiphol en draagt bij aan projecten die de leefbaarheid rond de luchthaven verbeteren of in stand houden.

Eerder noemde de stichting het Waterfront al ‘een plan met een grote maatschappelijke plus. Het is echt in samenspraak met de bevolking tot stand gekomen. Mensen die op een laagdrempelige manier kunnen genieten van de rust en de ruimte die de plassen te bieden hebben, en daarmee wordt de leefbaarheid en sociale cohesie in Aalsmeer vergroot’.

Het realiseren van een aantrekkelijke wandel- en fietsboulevard langs het water, het verhogen van de publieke toegankelijkheid van de watertoren en het verbeteren van de recreatieve aantrekkelijkheid van het Surfeiland zijn daarbij de kerndoelen.

Eerste schop nog dit jaar

Wanneer de werkzaamheden precies beginnen is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat alles begint met een flinke berg zand die ervoor moet zorgen dat de ondergrond gaat inklinken. Dat is nodig zowel voor de uitbreiding van de pier als de aanleg van de wandelboulevard. De planning is dat de eerste schop voor de aanleg van het Waterfront in elk geval voor het einde van dit jaar de grond in gaat. Het overleg en de contacten met de bewoners van Hornmeer zullen ook tijdens de aanleg en na de ingebruikname van het Waterfront worden voortgezet.