Waarom komt de wethouder zijn belofte niet na?

Uithoorn – In oktober 2023 schreven wij in deze krant dat voor Willem en Ria Koudijs de maat vol was omdat hun huis in de Amstelstraat regelmatig staat te schudden en te trillen op zijn grondvesten. De wethouder beloofde toen dat het probleem opgelost zou worden. Echter, er is nog niets gebeurd en de overlast en schade is er nog steeds.

Het is begonnen toen de gemeente de nieuwe oversteekplaats bij Koningin Máximalaan heeft aangelegd en iets heeft opgehoogd om het verkeer af te remmen. In combinatie met de 30 kilometerzone die is ingesteld zou dit een veiligere situatie moeten opleveren. Echter bleek al snel dat veel weggebruikers zich niet aan de regels houden en de snelheid regelmatig met vele kilometers overschrijden. Gevolg is dat het verkeer dan met een klap tegen de verhoging op rijdt en met eenzelfde klap er ook weer vanaf. Met gevaar voor schade aan de eigen auto. Die schade aan eigen auto is ‘eigen schuld, dikke bult’, zullen we maar zeggen. Echter voor wat betreft de veiligheid van anderen is dit natuurlijk onaanvaardbaar. 

Trillingen in huis
Voor de familie Koudijs en de buurtbewoners in de Amstelstraat is er echter nog een ander groot probleem ontstaan. Want vanaf het moment dat de nieuwe verhoogde oversteekplaats er is zijn er doorlopend probleem ontstaan. Doordat het zware verkeer wat hier regelmatig rijdt en met te hoge snelheid tegen de verhoging aan en af klapt, ontstaan er trillingen die zorgen voor veel overlast en schade aan het huis van de familie Koudijs in de Amstelstraat. Ria geeft aan dat het soms echt schrikken is en de hond angstig uit zijn mand springt als er weer een vrachtwagen overheen dendert. Zelfs in de nachtelijke uren verstoort het regelmatig je nachtrust. 

Belofte
Het probleem is destijds onder de aandacht bij de gemeente gebracht en Ria en Willem hebben destijds gesprekken op het gemeentehuis gehad. Wethouder Jan Hazen is bij hen thuis geweest. En door het bedrijf Fugro zijn trillingmeters voor en achter het huis geplaatst en zijn metingen uitgevoerd in het huis van de familie Koudijs. Het geluid en trillingen kwamen boven de norm uit en er zijn vijf rapporten van Fugro overlegd dat dit zo niet langer kon doorgaan. Als oplossing werd aan-gedragen om op snelheid te handhaven, het wegdek aan te passen of een trilling wand te plaatsen.

Op grond van dit alles erkende de wethouder en ook burgemeester Heiliegers dat er iets moest gebeuren. Er is toen beloofd dat het opgelost zou worden door te onderzoeken of een scherm de juiste oplossing zou zijn. Er zijn afspraken met de politie gemaakt dat er steekproefsgewijs controles uitgevoerd zouden worden op overtreden van de maximumsnelheid.

Acht maande later
We zijn nu acht maanden verder, maar er blijkt totaal niets veranderd te zijn aan deze situatie. We gaan op de koffie bij de familie Koudijs en op de vraag hoe het nu is, word de frustratie en boosheid duidelijk zichtbaar op hun gezichten. Zij steken beide van wal en lijken niet meer te stoppen als zij hun onvrede kenbaar willen maken. Zij zijn zwaar teleur-gesteld in de gemeente en de wethouder, omdat beloftes om het op te lossen gewoon niet zijn nagekomen en alles veel te lang duurt. Ik trap toch even op de rem en wil één voor één de kwestie nog eens met ze doornemen om een goed beeld te krijgen wat er aan de hand is.

Niets gebeurt
Ik vraag wat men in oktober heeft afgesproken en wat daarvan is terecht gekomen. Willem geeft aan dat er geen discussie meer is over de overlast en schade en dat men het zou gaan oplossen. Hij vertelt: “Er werd ook door de gemeente aangegeven dat men verzekerd was en zij de schade konden doorgeven. Het probleem is nu echter dat we al acht maanden verder zijn in de tijd en er nog steeds niets is gebeurd en het trillen en schudden gewoon nog steeds doorgaat.

Snelheidscontrole geen oplossing
Er is een paar keer op snelheid gecontroleerd maar dat is natuurlijk niet de echte oplossing. Een paar keer een controle uitvoeren schrikt de weggebruikers niet af. Er wordt nog steeds veel te hard gereden, en soms lijkt het erop dat er in Uithoorn een Formule 1 stratencircuit wordt verreden. Een snelheidscamera neerhangen lijkt geen overbodige luxe en zou hardrijders veel meer afschrikken. Maar ik heb met verbazing vernomen dat dit bij een 30 kilometerzone geen optie schijnt te zijn. Ook zou het volgens de verkeersborden verboden zijn voor vrachtverkeer, maar als je er dan een bordje onder hangt dat dat niet van toepassing is voor bestemmingsverkeer, lijkt het of alles opeens bestemmingsverkeer is.”

Iedereen wijst naar iedereen
De snelheid afremmen lijkt niet gelukt en ik moet beamen dat er nog veel vrachtverkeer rijdt, want in een observatie van mij gedurende een kwartier heb ik zeker tien vrachtwagens voorbij zien komen. Ik vraag waarom de optie om de trillingen te voorkomen door het plaatsen van een wand nog niet geregeld is. Willem geeft aan dat hij geregeld hierover contact heeft gehad met de gemeente. Er moest eerst een onderzoek uitgevoerd worden. Inmiddels heeft hij nu met het externe bureau wat hiervoor is ingeschakeld regelmatig contact over de voortgang. Willem zegt met enige teleurstelling: “Het gaat allemaal zo traag en loopt over veel te veel schijven. Iedereen wijst naar iedereen. Het bureau is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat er een wand geplaatst moet worden die minimaal twee meter de grond in moet om de trillingen ondergronds tegen te houden.

Schade
Willem gaat verder met zijn relaas: “Nu schijnt het probleem te zijn dat ze iemand moeten vinden die de wand wil gaan plaatsen. Dat lijkt nog niet zo eenvoudig te zijn. Ik bel hier regelmatig over met het externe bureau. Maar het schiet allemaal niet op en de overlast is er dus nog steeds en de schade aan het huis gaat maar door”. Willem neemt mij mee om de schade te laten zien. Terwijl hij scheuren aan de buitenmuren laat zien vertelt hij dat hij binnen in het huis al heel veel heeft laten herstellen, omdat ze er toch netjes bij wil zitten in hun huis. Ria geeft aan dat ze bij de gemeente wel hebben aangegeven dat ze alles mogen doorgeven en de gemeente hiervoor verzekerd is, maar ze ervoor hebben gekozen als alles achter de rug is in één keer alle schade door zullen geven. Het is geen doen om elke keer na herstelwerkzaamheden weer naar het gemeentehuis te gaan met een factuur. Waar ze overigens nog het meest voor vrezen is dat de betonnen plaat van de fundering van het huis gescheurd is. Een onderzoek daarvoor kost meer dan € 5000,–. Wie gaat dat betalen?

Nog steeds geen wand geplaatst
Kortom het probleem is nog steeds niet opgelost en de frustratie is groot en het geduld raakt op! Ze vinden dat de wethouder zijn belofte na moet komen en ervoor moet zorgen dat dit snel opgelost moet worden. Het is toch gek dat we al maanden aan het lijntje worden gehouden en dit nog steeds niet is opgelost. Ja, ze zijn er mee bezig, maar elke dag is er één te veel.

Kom je beloftes na
Willem geeft aan dat ze er begrip voor hebben dat zaken aangepast moeten worden, maar als er dan iets niet goed is gegaan moet je het ook oplossen. En niet alleen zeggen dat je het gaat oplossen, maar ook de daad bij het woord voegen. Dus niet maanden inwoners met een probleem opzadelen die de gemeente heeft veroorzaakt. Kom gewoon je beloftes na. Zo gaat het vertrouwen in de overheid verloren. De vraag is dan ook: “Waarom komt de wethouder zijn belofte niet na?”. Willem en Ria hopen dat het nu snel wordt opgelost zodat ze weer met veel plezier kunnen wonen in het mooiste straatje van Uithoorn.

Foto: Peter Pos.