Waardevolle coachsessie voor Zaai ondernemers

Door Janna van Zon

Aalsmeer – “Er was eens een koning”, zo begon coach Anja de Die donderdag 8 februari bij locatie Zaai de Zaai plenaire coachsessie. Nu geloven de meeste mensen niet in sprookjes, maar Anja liet zien dat er in deze bedoelde metafoor wel degelijk een kern van waarheid schuilt. Want ja, soms heb je helemaal geen hele bibliotheek vol geleerde boeken nodig om succes te bereiken. Waar het omgaat is de juiste mindset. En hoe dat te realiseren; daar ging het deze leerzame ochtend over. 

Volwaardige ondernemers

Het mooie van Zaai is dat het ondernemers laat groeien tot volwaardige ondernemers, maar Zaai zelf groeit ook, er worden steeds meer tools aangereikt om een geslaagd bedrijf te kunnen runnen. Gestelde vragen waren: ‘Waar stond je bij de start van Zaai en waar sta je nu? Wat zou je meer uit het Zaai traject kunnen halen? Met welke genomen stap ben je het meest blij en welke stappen wil je nog zetten?’ Men kreeg tien minuten de tijd om daar met elkaar over te praten. Verdeeld in groepjes van drie werd er heftig en energiek van gedachten gewisseld. “Wij hebben nu al veel nieuwe dingen gehoord”, was de reactie. Met een terugblik op de afgelopen maanden werd er een volgende stap genomen. ‘Wat heb je meegemaakt: ben je je bewuster geworden van wat er mogelijk is; wat houd je tegen?’ 

Eigenwaarde kennen 

Als een rode draad door dit deel van de leerstof kwam het woord onzekerheid regelmatig terug, omdat iedere ondernemer daar mee te maken krijgt. “Waar blijven mijn klanten, zal ik datgene ik heb geïnvesteerd terug verdienen, durf ik nu al mijn baan op te zeggen, leg ik de lat niet te hoog, hoe maak ik mijzelf meer zichtbaar, ik kom tijd tekort en hoe bepaal ik mijn prijzen?’ Op al deze prangende vragen was het antwoord: “Leer je eigen waarde kennen! Leer de kern van het probleem herkennen en erkennen, word je daar bewust van. Leer het gedrag dat niet voor jou werkt veranderen. Je kunt iets aanleren  maar ook afleren. Niet van de één op de andere dag. Maar het kan! Kijk naar je kwaliteiten, wat drijft je, waar gaat het vuur van branden, wie ben je en wie wil je zijn, welke vaardigheden zet je in om je doel te bereiken en welke laat je nog liggen?” 

Concrete stappen

Na een korte koffiepauze werd het tijd om de aangereikte handvatten met elkaar te gaan bespreken en beoefenen. “Vraag vooral door, probeer bij de kern te komen.” Daar was ruim een uur de tijd voor, Daarna volgde nog vijf minuten om de ervaring op te schrijven. Er bleek niet alleen goed geluisterd te zijn, maar het was ook begrepen, aldus coach Anja de Die. “De deelnemers vonden het een waardevolle en leerzame ochtend. Zij reageerden als volgt: Heel fijn om nu mijn missie helder te hebben, ik kan er handen en voeten aan geven met concrete stappen naar de toekomst en: de aangereikte vragen helpen bij het stilstaan en uitzoomen op jezelf en je bedrijf.” De Die tot slot: “Super om te zien dat Iedereen zijn missie heeft kunnen voelen en aan de slag kan met zijn voorgenomen acties.” Neem voor meer informatie over Zaai contact op met Kirsten Verhoef (project-organisator), per mail: kirsten@sylsupport.nl of bel 0297-366182.