VVD wil veiliger kruispunt bij Machineweg

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 28 maart stond tijdens de raadsvergadering een motie van VVD Aalsmeer op de agenda. In die motie riep de VVD het college op om te onderzoeken of de realisatie van de oplossing voor de kruising Catharina Amalialaan, Middenweg en Machineweg in de planning naar voren kan worden gehaald en er bij voorkeur al in 2019 kan worden gestart. 

Al in 2017 vroeg VVD Aalsmeer tijdens een commissievergadering aandacht voor dit kruispunt. “Inwoners van Nieuw-Oosteinde zijn bezorgd over dit kruispunt”, aldus Nanda Hauet van VVD Aalsmeer. “De kruising wordt door inwoners als druk, gevaarlijk en onoverzichtelijk ervaren. Bovendien zijn er drie basisscholen gelegen aan de Catharina Amalialaan. Dat de gemeente onze zorgen heeft gehoord en vertaald in een rotonde in het uitvoeringsprogramma is natuurlijk goed. De start van de uitvoering mag wat ons betreft wel prioriteit krijgen.” 

Tijdens het debat in de raadszaal herkende wethouder Robert van Rijn de zorgen van VVD Aalsmeer. Hij gaf aan positief tegenover de intentie van de motie te staan. Voor het realiseren van een rotonde zijn ingrijpende aanpassingen nodig, zoals het mogelijk aanpassen van de brug. De wethouder gaf aan dat de kruising prioriteit kent en is blij met het gedeelde beeld van de VVD en de raad. Ook de andere raadsfracties konden zich in de motie vinden; de motie werd unaniem aangenomen. 

“Wij zijn blij dat de wethouder en de andere raadsfracties onze zorgen onderschrijven en snel een oplossing willen voor dit gevaarlijke punt in Aalsmeer. Het is belangrijk dat inwoners veilig zijn in het verkeer en dat kinderen zich veilig naar school kunnen verplaatsen. Wij hopen dan ook dat er ondanks alle uitdagingen in de uitvoering deze kruising naar voren wordt getrokken qua prioriteit”, sloot Nanda Hauet af.