Voorlopig geen Havo-Vwo in Aalsmeer

Aalsmeer – Sinds 2008 beslissen schoolbesturen gezamenlijk over het onderwijsaanbod in hun regio. De rol van gemeenten is hierbij volgend. Wel zijn schoolbesturen verplicht om regelmatig overleg te voeren met burgemeester en wethouders.

Het afgelopen jaar heeft de wethouder van onderwijs intensief gesprekken gevoerd met bestuurders en alle directeuren en rectoren van scholen voor voortgezet onderwijs in Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn over de wenselijkheid en mogelijkheden voor het realiseren van een onderbouw Havo-Vwo in Aalsmeer.

Er is voldoende potentieel voor een dergelijke voorziening in Aalsmeer, Bovendien kampen enkele scholen in Amstelveen met ruimtegebrek. Een vestiging in Aalsmeer zou een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van dit huisvestingstekort.

Maar helaas, een aantal scholen had een onoverkomelijk bezwaar tegen een onderbouw Havo-Vwo in Aalsmeer. De schoolbesturen hebben wel toegezegd over twee jaar een nader onderzoek te willen houden.

Inmiddels heeft de gemeenteraad van Amstelveen besloten om een budget beschikbaar te stellen voor tijdelijke huisvesting bij het Keizer Karel College en het Amstelveen College.

Kans voor Aalsmeer dubbel bekeken dus. Maar, het college laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Omdat de indruk bestaat dat de druk op de Havo- en Vwo-afdelingen van scholen in met name Amstelveen sneller stijgt, heeft de wethouder de schoolbesturen verzocht om hem op het kortst mogelijke termijn te informeren over het verloop van de groei, over plaatsingsprocedures en om actuele cijfers. Als de feiten en cijfers daartoe aanleiding geven zal de portefeuillehouder opnieuw verzoeken tot overleg.

De inzet van het college blijft onverminderd gericht op de totstandkoming van een Havo-Vwo-onderbouw in Aalsmeer! Vooralsnog betekent het naar Amstelveen, Uithoorn of Hoofddorp voor alle jongens en meiden uit Aalsmeer en Kudelstaart na de basisschool!