Voorlichtingsmiddag voor Oekraïense vluchtelingen

Aalsmeer – Op donderdag 23 juni is er voor Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Aalsmeer een voorlichtingsbijeenkomst van VluchtelingenWerk over de aankomende activiteiten van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND).  

Oekraïense vluchtelingen krijgen binnenkort onder bepaalde voorwaarden een bewijs van de IND dat zij in Nederland recht hebben op opvang, medische zorg, mogelijkheid tot werken en onderwijs voor minderjarige kinderen (tijdelijke bescherming).

VluchtelingenWerk legt uit

VluchtelingenWerk licht het werkproces van de IND toe en legt uit wat het verkrijgen van de Tijdelijke Beschermstatus inhoudt voor verblijf in Nederland. Daarnaast vertellen zij wat mensen kunnen verwachten op het moment dat deze niet in aanmerking komen voor tijdelijke bescherming. Tot slot is er ruimte om na de voorlichting persoonlijke vragen te stellen aan de aanwezigen van VluchtelingenWerk.

Waar en hoe laat?

Deze voorlichtingsbijeenkomst is op 23 juni van 16.00 tot 17.30 uur in het raadhuis aan de Raadhuisplein 1. De inloop is vanaf 15.45 uur. 

Nog niet beschikbaar

Binnenkort kunt u van de IND een bewijs van verblijf krijgen. U kunt nu nog geen afspraak maken om dit bewijs op te halen. U kunt zich al wel laten informeren over wat er gaat komen en wat dit voor u zou kunnen betekenen. Kijk voor de actuele stand van zaken op www.ind.nl/nl/oekraine/richtlijn-tijdelijke-bescherming-oekraine.

Meer informatie en contact 

Wilt u meer informatie over de bijeenkomst of heeft u vragen? Neem dan contact op met VluchtelingenWerk via oekraine-amstelveen-aalsmeer@vluchtelingenwerk.nl.