Voorbereidend werk voor bouwlocaties Hornmeer

Aalsmeer – De gemeente start binnenkort met voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de bouwlocaties aan de Roerdomplaan en de Meervalstraat. Bouwrijp maken wil zeggen dat het terrein wordt voorbereid zodat dat de bouwer daarna kan starten met de bouw. Aan de Meervalstraat komen maximaal 80 koopwoningen in diverse categorieën. Aan de Roerdomplaan gaat het om drie bouwblokken met appartementen en een zorgplint. Ophttps://www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/bouwprojecten kunt u meer informatie vinden over deze bouwprojecten. 

Kap bomen

Bij de werkzaamheden kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de aanleg van nutsvoorzieningen en bouwwegen op het terrein. Tussen nu en 15 maart worden daarom de bomen die de bouwwerkzaamheden in de weg staan gekapt. Het zijn circa 78 bomen waarvoor met een meldplicht akkoord is gegeven voor de kap. Daarnaast zijn er nog 13 zogeheten waardevolle bomen. Voor deze bomen is een kapvergunning aangevraagd die nog beoordeeld wordt. Voor elke gekapte boom wordt er een boom terug geplant in het project en in de omgeving.

Bewoners op de hoogte

Voor beide bouwprojecten is door de ontwikkelaar een omgevingsvergunning voor de bouw aangevraagd. Voor de Roerdomplaan is dat De Heemraad en voor de Meervalstraat Thunnissen. De verwachting is dat deze vergunningen binnenkort verleend worden. De ontwikkelaar plant daarna de bouwwerkzaamheden in overleg met gemeente in. Informatie over de inrichting van de bouwplaats en de rijroutes van het bouwverkeer volgt later. Tijdens de bouwwerkzaamheden worden de omwonenden regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop van de werkzaamheden.