Vogels in de natuur: Bontbekplevier

Aalsmeer – In de grote groep van steltlopers, die Nederland rijk is, hoort ook het bontbekpleviertje. Het is helaas een zeldzamere vogel geworden, die ook op de rode lijst is komen te staan. Lijk best wel veel op een aantal andere plevieren, zoals de kleine-  en ook de strandplevier. Een duidelijk verschil is te vinden in de fel gekleurde poten en snavel en de brede donkere band, boven aan de borst. Toch vind je ze nog wel, echt aan zee, foeragerend op het schelpenstrand, op onder en tussen de keien op een pier of golfbreker. 

Uit een telling in 2018 is gebleken dat er maar een goeie 300 broedpaartjes meer zijn in Nederland. Met enige regelmaat worden er gelukkig toch nog jongen groot gebracht in onze kust streek.  Meest zijn het dan ook direct enkel paartjes bij elkaar. Nu het broedtijd wordt, zo eind maart, zijn de mannetjes druk met de balts vluchten. Razendsnel en sierlijk proberen ze het vrouwtje te verleiden. Als dat lukt, dan wordt er een kuiltje in de zandgrond bekleed met wat schelpjes, strootjes en restanten van planten. Hier worden de 2 tot 4 eieren in circa 21 dagen uitgebroed.

De jongen gaan direct aan het scharrelen buiten het nest en pikken zo hun eigen kostje bij elkaar, met wat aanvulling, van wat de ouders brengen. Na 3 weken zijn ze al vlieg klaar en zo goed als zelfstandig. Buiten de broedtijd kun je ze ook wel tegen komen in moerassig gebied, maar wel in de kuststreek. Hoofdzaak van hun voedsel zijn kleine ongewervelde diertjes. Zowel in het zandstrand, slik, of drasse grond wordt er van alles op gepikt, ook worden kleine keien om gerold om zo te kijken of er wat lekkers te vinden is.

De vogels, die hier in het gematigde westelijk klimaat leven, zijn vrijwel allemaal stand vogels. De Scandinavische pleviertjes, zijn trekkers, en strijken in het najaar hier neer, maar veel trekken ook nog verder door naar het zuiden, tot Afrika aan toe. Kijk er eens naar uit bij bijvoorbeeld de pier van IJmuiden of in de buitenste duinrandjes langs het strand.

Henk Vogelaar