Voedselbank zoekt winkelcoördinator

Aalsmeer – De winkelinzamelingen zijn voor de Voedselbank van groot belang. Per keer worden er al gauw 75 kratten met levensmiddelen ingezameld. Er zijn ongeveer 6 inzamelingen per jaar. De Voedselbank Aalsmeer is dringend op zoek naar een coördinator voor deze inzamelingen. De coördinator winkelinzameling organiseert de winkelinzamelingen, is contactpersoon voor de bedrijfsleider en maakt het rooster voor de winkelinzamelaars; die laatsten zijn de vrijwilligers die bij een winkelinzameling boodschappenbriefjes uitdelen en voedsel in ontvangst nemen. Het is geen taak die elke week tijd kost, maar een taak die ongeveer zes keer per jaar tijd vraagt, vooral op de dag(en) van inzameling. Iets voor jou of ken je iemand? Meld je dan via het mailadres: vrijwilligers@voedselbankaalsmeer.nl.

DE punten sparen

Veel Voedselbanken sparen Douwe Egberts punten en wisselen deze om in koffie. Zoals bekend werkt Aalsmeer samen met de Voedselbanken uit de Haarlemmermeer en Uithoorn. De Haarlemmermeer spaart al jaren en Aalsmeer krijgt via hen een aandeel in de ‘gespaarde’ koffie. Maar Aalsmeer spaart zelf niet mee! Daar wil de Voedselbank verandering in brengen, vandaar deze oproep om DE punten te sparen en te bewaren. Later volgt informatie over waar de punten ingeleverd kunnen worden.