Voedselbank in actie tegen ‘verborgen armoede’

Aalsmeer – Voedselbank Aalsmeer heeft het zesde jaar van haar bestaan achter de rug. De stabilisatie van het aantal klanten zette door in 2018 en bleef schommelen omstreeks de 30 huishoudens.

In 2018 werd het initiatief genomen om op zoek te gaan naar ‘verborgen armoede’, want de Voedselbank is er van overtuigd dat mensen die wel recht hebben op een voedselpakket, de Voedselbank om een of andere reden niet kunnen bereiken. De redenen dat men, hoewel men recht heeft, toch geen klant is bij de Voedselbank, zijn samen te vatten als: niet weten, kunnen, willen of mogen.

In 2019 wordt hier verder actie op genomen door een enquête bij het Sociaal loket van de gemeente. Ook zullen huisartsen, scholen en instanties opnieuw geattendeerd worden op de Voedselbank. Ook zal overleg gevoerd worden met de gemeente, de politiek en maatschappelijke organisaties.

Blij met steun

Voedselbank Aalsmeer kijkt met een goed gevoel terug op het jaar 2018 en voorziet dat de Voedselbank voorlopig nog wel nodig zal blijven. De Voedselbank kan rekenen op de sympathie, voedseldonaties en financiële steun van Aalsmeerse bedrijven, scholen, kerken en particulieren.

Helaas heeft de vaste bloemenleverancier door een reorganisatie moeten stoppen met het doneren van overgebleven boeketten. De Voedselbank is blij met alle steun omdat ze daarmee en dankzij 50  enthousiaste en betrokken vrijwilligers iets mogen betekenen voor mensen die het nodig hebben.