Vervolgstap in samenwerking tussen DUO+ gemeenten

 

Uithoorn. De gemeenteraden van Uithoorn Ouder-Amstel en Diemen hebben donderdag 30 april besloten tot een verdere stap in de (gedeeltelijke) ambtelijke samenwerking binnen DUO+. Daarbij brengen de gemeenten een aantal taken op het gebied van bedrijfsvoering onder in een gezamenlijke organisatie. Uithoorn en Ouder-Amstel kiezen ervoor om daarnaast ook op alle overige uitvoeringstaken samen te werken. De samenwerking zal op 1 januari 2016 ingaan. In Uithoorn stelde het college de raad in dat licht gezien voor in te stemmen met de overdracht per 1 januari 2016 van ambtelijke capaciteit waar het functies in de bedrijfsvoering betreft, staftaken en faciliteiten, vergunningverlening, toezicht en handhaving, dienstverlening, beheer openbare ruimte, sociale zaken en nieuwe uitvoeringstaken in het sociaal domein naar het ‘Openbaar Lichaam DUO+. De voorbereidingskosten voor de uitvoering hiervan worden over de drie gemeenten volgens een verdeelsleutel overgeslagen. In dat geval bedragen de kosten ruim 416.000 euro, te betalen uit het gemeentelijke potje ‘bestuurskracht’ wat daarvoor gereserveerd is. De raad werd bij stemming gevraagd hieraan haar goedkeuring te geven. Dat vond met een meerderheid van stemmen plaats. Fractievoorzitter van Groen Uithoorn, Arjan Koopmans, stemde net als op 8 januari jl. tegen het voorstel omdat hij van mening is dat Uithoorn goedkoper uit zou zijn als die zich in een samenwerkingsverband zou aan sluiten bij de gemeente Amstelveen. Die gemeente heeft deze zaken al op orde en Uithoorn hoeft alleen maar ‘aan te haken’. De totale kosten voor het uitvoeringsprogramma van DUO+ bedragen 2.545.000 euro. Deze kosten worden door de drie gemeenten gezamenlijk gedeeld. Ruim 1.500.000 was reeds beschikbaar gesteld voor de harmonisatie in ICT-samenwerking.

 

Meer over dit onderwerp leest u in de Nieuwe Meerbode van a.s. woensdag