Vervolgonderzoek naar luchtkwaliteit Schiphol

Aalsmeer – Er komt een nieuw, aanvullend onderzoek naar de luchtkwaliteit rond Schiphol. Aanleiding zijn metingen van vorig jaar, waarbij verhoogde concentraties fijnstof en ultrafijnstof (nog kleinere deeltjes) werden gemeten. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu wil omwonenden van de luchthaven zo snel mogelijk laten weten of het ultrafijnstof een risico vormt voor de gezondheid. Ze laat het RIVM daarom onderzoek doen.

Wethouder Tom Verlaan: “Ik ben blij dat er een vervolgonderzoek komt. Het is voor de inwoners van de gemeente Aalsmeer van groot belang om te weten welke gevolgen de uitstoot van ultrafijnstof van de luchthaven heeft voor onze gezondheid. Ik zal er daarom bij de staatssecretaris op aandringen dat er in het onderzoek ook nadrukkelijk gekeken wordt naar de luchtkwaliteit in Aalsmeer.”

Ultrafijnstof komt vrij bij de verbranding in motoren van vliegtuigen. Rond verschillende vliegvelden in de wereld zijn verhoogde concentraties ultrafijnstof gemeten. Over de gevolgen voor mensen is weinig bekend. Volgens het ministerie heeft wetenschappelijk onderzoek niet aangetoond dat ultrafijnstof gevaarlijker is dan fijnstof, maar Mansveld zegt dat er aanvullend onderzoek nodig is. Het RIVM gaat bestaande kennis over ultrafijnstof inventariseren, en specifiek onderzoek doen naar de concentraties rond Schiphol. Voor de zomer moeten de eerste resultaten bekend zijn.