Vervanging riool in F.A. Wentstraat van start

Aalsmeer – Afgelopen maandag 6 mei is een aanvang gemaakt met de reconstructie van de F.A. Wentstraat en de A.H. Blaauwstraat. Het bestaande rioolstelsel gaat vervangen worden. Er wordt een nieuw vuilwaterriool en een nieuw hemelwaterriool aangelegd. Na deze ‘klus’ volgt herinrichting en nieuwe bestrating.

De reconstructie wordt in drie fases uitgevoerd. Gestart is nu met fase 1, de F.A. Wentstraat tussen de A.H. Blaauwstraat tot aan de benzinepomp. In fase 2 volgt het gedeelte vanaf de benzinepomp tot de Zwarteweg en in fase 3 wordt de riolering vervangen in het hofje van de A.H. Blaauwstraat. Voor de uitvoering wordt per fase een periode van zes weken uitgetrokken. Volgens planning is dan begin oktober de hele klus geklaard.

Mike van der Laarse van Multi Supplies is gevestigd in de F.A. Wentstraat en is vooralsnog goed te spreken over de gemaakte afspraken met de gemeente. “De gemeente heeft samen met de ondernemers in de straat goede afspraken gemaakt. Het is even aanpassen, maar de moeite waard om over drie maanden weer een prachtige straat te hebben.”

Bereikbaar voor leveranciers

Voor de bedrijven is bij Multi Supplies een tijdelijke achterom ingang gecreëerd waardoor alle bedrijven voor leveranciers bereikbaar blijven. Ook is een plek ingericht dat gebruikt kan worden als parkeerplaats. Er zijn borden geplaatst die de werkzaamheden en de bereikbaarheid aangeven.