Vergadering commissie Maatschappij en Bestuur

Aalsmeer – Op donderdagavond 1 december vergadert de commissie Maatschappij en Bestuur van de gemeenteraad van Aalsmeer. Op de agenda staat onder andere de gewijzigde begroting Amstelland-Meerlanden. In deze begroting wordt voorgesteld in te stemmen met de gewijzigde begroting AM 2023 waarin de inwonersbijdrage wordt verhoogd van 0,73 naar 1,37 euro per inwoner.

Verbonden Partijen

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de Verbonden Partijen in Aalsmeer. Een Verbonden Partij is een organisatie van buiten de gemeente waar de gemeente mede-eigenaar van is en/of aan meebetaalt. De rekenkamer heeft geconcludeerd dat de aandacht van de gemeenteraad voor belangrijke verbonden partijen verbeterd kan worden. Ook is de beschikbare informatie voor de raad niet eenvoudig te doorgronden. Volgens de rekenkamer behoeven verbonden partijen meer aandacht en raadt aan contacten te leggen met raadsleden uit andere gemeenten en de jaarstukken van deze partijen voortaan te agenderen. De commissie bespreekt donderdag de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek.

Strategienota Sociaal Domein

Aalsmeer krijgt te maken met verschillende maatschappelijke opgaven. Dat vraagt om nieuw beleid voor het sociaal domein. Het college wil de raad aan de voorkant laten meedenken welke wijzigingen nodig zijn in het strategisch/kader stellend beleid voor het sociaal domein en over hoe dit proces kan worden ingericht om te komen tot een nieuwe Strategienota. 

De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken zijn te vinden op www.aalsmeer.nl. Via de website is de vergadering vanaf 20.00 uur rechtstreeks te volgen of achteraf terug te kijken. De vergadering bijwonen in de raadzaal is eveneens mogelijk. Voor vragen over onderwerpen die op de agenda staan, kan een mail gestuurd worden naar griffie@aalsmeer.nl