Verbouwing De Oude Veiling kan beginnen!

Aalsmeer – Dinsdag 27 juni heeft het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp voor de verbouwing van De Oude Veiling in de Marktstraat vastgesteld. Een belangrijke stap in de voorbereiding van de verbouwing.  Als alles volgens planning verloopt is De Oude Veiling volgend jaar zomer 2018 verbouwd tot ‘De huiskamer van Aalsmeer’. Na de verbouwing is het historische gebouw in ere hersteld en klaar voor de toekomst.

Bakkerij en een lift

Het Definitief Ontwerp is in nauw overleg met de kernpartners Ons Tweede Thuis, Bibliotheek Amstelland, Cultuurpunt Aalsmeer, AMmatch en ESA tot stand gekomen. De verbouwing is nodig om het verouderde gebouw goed te kunnen exploiteren. Het pand wordt duurzamer gemaakt en er komt een bakkerij van Ons Tweede Thuis op de begane grond. Verder krijgt ‘De huiskamer van Aalsmeer’ een lift zodat alle ruimtes  toegankelijk zijn voor minder-validen. De verschillende delen van het pand zoals de bibliotheek, het grand café, het podium en het cultuurpunt zijn na de verbouwing volledig met elkaar verbonden.  De noodzakelijke verbouwing gaat circa 1,2 miljoen kosten, waaraan de Stichting Leefomgeving Schiphol €762.000,- bijdraagt.

Ontmoeten en inspireren 

In ‘De huiskamer van Aalsmeer’ staan de thema’s meedoen, ontplooien, ontmoeten en inspireren centraal. In deze proeftuin kunnen vele doelgroepen terecht. Jong en oud gaan elkaar hier ontmoeten. Maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, laaggeletterden die een taalcursus doen, mensen met een verstandelijke beperking en vroegtijdige schoolverlaters die werkervaring opdoen, vinden er een plek. In de Marktstraat 19 komen educatie, cultuur, welzijn, sociale werkvoorziening en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid samen.

Hart voor doelgroep

De horecavoorziening in het pand wordt op commerciële wijze verpacht. Een belangrijk criterium bij de gunning is dat de beoogde ondernemer een hart voor de doelgroep moet hebben. Het is immers de bedoeling dat cliënten van Ons Tweede Thuis in deze horeca-omgeving gaan werken. ESA wordt verantwoordelijk voor exploitatie, beheer en onderhoud van het pand en regelt ook de verhuur van de zalen. De bibliotheek en het cultuurpunt verzorgen straks samen met bewoners en bezoekers van ‘De huiskamer van Aalsmeer’ een breed cultureel en maatschappelijk programma voor vele Aalsmeerders.