Vandalisme Oud & Nieuw kost Uithoorn 13.400 euro

Uithoorn – Tijdens de raadsvergadering op donderdag 1 februari stelde Ons Uithoorn bij monde van fractievoorzitter Benno van Dam traditiegetrouw vragen of er tijdens de afgelopen jaarwisseling ook vandalisme is gepleegd in de gemeente. “Buiten die aan persoonlijke eigendommen ook aan gemeentelijke eigendommen? Zo ja, wat waren deze gevallen, voor hoeveel geld is er aan schade geconstateerd, zijn er daders aangehouden en kon de schade op de daders worden verhaald,” vroeg Van Dam. “Ons Uithoorn vindt vandalisme een ergerlijke zaak, een flinke steen in onze schoen. Er is altijd veel schade en het kost veel gemeenschapsgeld wat beter op een andere manier ingezet kan worden. Vandaar onze vragen”

Burgemeester Dagmar Oudshoorn, die overigens voor de laatste keer de raad als voorzitter leidde, want zij vertrekt per 1 maart, heeft orde en veiligheid in haar portefeuille en kon de vragen beantwoorden. “Ja, er is schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen, waaronder twintig verkeersborden, tien trottoirdeksels, één afvalbak, één ondergrondse container en drie rioolkasten. In totaal voor 13.400 euro,” zo liet de burgermeester weten.

“Er zijn helaas geen daders aangetroffen en dus kon er ook niet worden verhaald.” Van Dam vroeg of een en ander nog aanleiding was tot beleidsaanpassingen. “In principe niet want het is lastig om daders te pakken want die laten geen briefje achter na het moment dat ze iets opblazen. Waar we wel op willen inzetten eind dit jaar is op controle van zwaar vuurwerk en ouders van jongeren aanspreken om op te letten wat hun kinderen aan vuurwerk in huis halen. Maar voor de rest zal er weinig veranderen,” aldus de burgemeester die op vragen uit de raad nog meedeelde dat deze schade een afnemende tendens laat zien maar aan de particuliere kant was die wat groter doordat er twee auto’s en een Canta in vlammen zijn opgegaan. Er waren ook bushokjes beschadigd. Maar die worden niet in het schadebedrag meegenomen omdat ze geen gemeentelijke eigendommen zijn.