Uniek: Project warmte-koude uitwisseling Hornmeer

Aalsmeer – In de gemeenteraad van donderdag 1 februari is besloten om een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de aanpassingen van de installaties van het Sportcentrum De Waterlelie ten behoeve van aansluiting op het te realiseren energie-uitwisselingsnet. Hiermee is weer een grote stap gezet in het unieke project:  ‘Warmte-koude uitwisseling Hornmeer’.

Het NLDC datacenter in Aalsmeer koelt warmte weg terwijl bedrijven in de omgeving warmte gebruiken. Hoe mooi zou het zijn als hier een duurzame energie-uitwisseling van warmte en koude kan plaatsvinden? Met dit unieke project voor Nederland gaat de restwarmte van het datacenter gebruik worden om de nieuwe school (Triade), de nieuwe sporthal en het zwembad, op- en overslagruimten van potplantenbedrijf Fertiplant en later ook de geplande eengezinswoningen op het voormalige VVA-terrein  in de Hornmeer te verwarmen. Het datacenter krijgt hier koude voor terug. Een prachtig duurzaam initiatief van al deze partijen.

Innovatiesubsidie

Omdat dit project zo uniek is heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hier vorig jaar ook een eenmalige Demonstratie Energie-innovatiesubsidie van 450.000 euro voor afgegeven. Deze subsidie wordt jaarlijks maar aan tien duurzame innovaties in Nederland gegeven. Eén daarvan is naar dit mooie project gegaan.

Veel inzet alle betrokkenen

Het project vergde een lange adem en veel inzet van alle betrokken partijen, zo werd duidelijk tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag 13 februari. Daarom ook de vrolijke gezichten van alle betrokkenen en de trots voor allen van wethouder Jop Kluis met duurzaamheid in de portefeuille. “De rol van de gemeente in dit project is nihil. Het zijn alle betrokken partijen die elkaar gevonden hebben en elkaar gelukkig niet meer losgelaten hebben.”

Voorbeeldproject

Kindcentrum Triade wordt dus gasloos en hier zijn De Wegwijzer, De Hoeksteen en Solidoe heel tevreden over. “Als school heb je toch een voorbeeld-functie. Het project heeft ook een grote educatieve waarde”, aldus Paul Bronstring. Fertiplant heeft aangehaakt omdat zij, zoals een van de eigenaren Harry Loos vertelde, als groen bedrijf haar maatschappelijke verantwoording wil nemen. Jeroen Vollmuller van het NLDC datacenter noemde het een slimme en nuttige samenwerking en zei te hopen dat dit voorbeeldproject een vervolg krijg. Eerst maar natuurlijk deze uitdaging ten uitvoer brengen. Het datacenter heeft in ieder geval nog genoeg warmte over. Met dit project krijgt ongeveer 1/3 deel van de ‘overtollige’ warmte in het centrum aan de Lakenblekerstraat een nuttige bestemming. “Omdat het datacenter haar warmte kwijt moet, kan er straks ook de hele winter in het buitenzwembad gezwommen worden”, grapte wethouder Jop Kluis.

Nieuwsgierigheid uit buitenland

Een prachtig voorbeeld en een mooie manier om wijken aardgasloos te maken. Het project is niet alleen in Nederland uniek. Ook in het buitenland wordt nieuwsgierig gekeken en er worden geïnteresseerde bezoekers verwacht. “Ik heb al gekscherend gezegd om te zorgen voor goede parkeerplekken voor bussen”, aldus Richard van Leeuwen, energie coördinator van de gemeente. Het project vergt overigens wel een behoorlijke investering (totaal zeker 1,5 miljoen euro) en terugverdienen wordt het pas na 13 tot 14 jaar.

Opening in voorjaar 2019

Met dit financiële plaatje in het achterhoofd is toch het initiatief doorgezet en is nu zelfs het moment aangebroken dat de aanbesteding voor de uitvoering (onder andere de aanleg van twee buizen van elk 1.100 meter onder de Burgemeester Kasteleinweg door)  kan gaan plaatsvinden. Het liefst zo snel mogelijk, want Kindcentrum Triade heeft een deadline: opening in het voorjaar van 2019. De uitvoering bij het zwembad wordt over het zomerseizoen getild en is gepland in september.

Foto: Vrolijke gezichten bij de afvaardiging van alle betrokken partijen bij dit unieke project.