Toekomst gemeente Aalsmeer: Zelfstandig, zichtbaar en dichtbij

Aalsmeer – Voor het Aalsmeerse gemeentebestuur staat goede en nabije dienstverlening aan haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties voorop. Dat betekent dat u voor documenten als een rijbewijs of paspoort terecht kan in het raadhuis van Aalsmeer. Maar bijvoorbeeld ook voor ondersteuning vanuit het sociaal loket of het aanvragen van vergunningen.

Zelfstandig

In de afgelopen jaren zijn er in Aalsmeer zorgen ontstaan over bestuurlijk zelfstandig blijven en de nabijheid en zichtbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening. Ook de kosten van de door Amstelveen geleverde dienstverlening liepen steeds verder op.

Daarom heeft de gemeenteraad eind 2019 een motie aangenomen en het college opdracht gegeven om te zoeken naar andere samenwerkingsvormen voor uitvoering van de gemeentelijke dienstverlening. De samenwerking met de gemeente Amstelveen in de huidige vorm zal daarmee eindigen. Het college is aan de slag gegaan met de uitvoering van de motie. Daarbij is intensief en goed samengewerkt met een speciaal daarvoor ingerichte commissie in de gemeenteraad.

Enquête

Ook zijn via een enquête inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties geraadpleegd over hoe zij de huidige dienstverlening ervaren en wat zij belangrijk vinden. Op basis van deze inbreng heeft het college een voorstel geformuleerd dat in december aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Chatsessie

Voordat de gemeenteraad in december een definitief besluit neemt over de toekomstige dienstverlening in Aalsmeer willen de leden van de tijdelijke raadscommissie toekomstige dienstverlening via een digitale chatsessie op 1 december 2020 tussen 19.00 en 20.00 uur met inwoners in gesprek over de plannen.

Via het e-mailadres chatsessie@aalsmeer.nl kunt u zich aanmelden voor deelname. Meld u snel aan, want er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers. Laat van u horen! De tijdelijke raadscommissie hoopt u digitaal te ontmoeten.