Toch ‘Park & Ride’ bij tramtracé N201?

Uithoorn/Amstelveen. Het ziet er naar uit dat er toch een ‘Park & Ride’ (parkeervoorziening) gaat komen nabij het toekomstige tramtracé van de Uithoornlijn ter hoogte van de N201. Maar dat zal niet meteen bij de McDonalds achter het Shell tankstation zijn. Het tramtracé op de voormalige spoorbaan ligt namelijk een stuk westelijker, ongeveer 500 meter verder het land in en in de route zal geen extra lus komen naar de Zijdelweg. Om die reden zal er een weg achter het huidige parkeerterrein van de nieuwe McDonalds naartoe moeten worden getrokken. In die richting is reeds een aanzet gemaakt, maar dat loopt nu nog dood en is afgesloten met een boom als roadbloc. Met deze Park & Ride ligt het tevens in de bedoeling dat op die locatie een (extra) tramhalte komt! Iets wat vorig jaar al een grote wens was van veel inwoners van Uithoorn in de wijken Zijdelwaard en de Legmeer. Gelet op de afstand van de trambaan tot de Zijdelweg zal het enthousiasme van die wens wat getemperd worden als het allemaal al doorgaat. Het plan om op die locatie een Park & Ride te realiseren is niet zomaar uit de lucht komen vallen. In de gemeenteraad van Amstelveen (het gaat om Amstelveens grondgebied) is een motie aangenomen waarin wordt voorgesteld in gesprek te gaan met de Stadsregio Amsterdam en de gemeente Uithoorn om te bekijken in hoeverre een en ander kan worden gerealiseerd. Dit staat vermeld in de Stadsregio nieuwsbrief over de Uithoornlijn van december dit jaar. Nu maar afwachten wat er gaat gebeuren.