Tijdelijke woonunits voor arbeidsmigranten op Green Park

Aalsmeer – Omdat de nood hoog is, komt er op Green Park Aalsmeer, in de hoek van de Legmeerdijk en de N201, een tijdelijke voorziening voor huisvesting van arbeidsmigranten. Het gaat hierbij om tijdelijke verplaatsbare woonunits voor een periode van vijf jaar.

Op Green Park Aalsmeer staan twee arbeids-migrantenvoorzieningen gepland, één aan de Japanlaan en één aan de Legmeerdijk. De bouw hiervan is nog niet gestart, maar de vraag naar woningen voor arbeidsmigranten blijft hoog. Om de problemen rondom de huisvesting verder te voorkomen en de druk op woonwijken of wonen in illegale situaties in Aalsmeer voor te zijn, vindt de gemeente het van groot belang dat er voor dit probleem een tijdelijke oplossing komt.

De tijdelijke voorziening bestaat uit woonunits die verplaatsbaar zijn. Hiervoor komen er op het terrein twee gebouwen van twee lagen (zes tot zeven meter hoog). Beide gebouwen bieden ruimte voor tachtig slaapplaatsen. Uiteraard voorziet het plan in voldoende parkeergelegenheid en zijn de voorwaarden voor deze tijdelijke voorziening hetzelfde als voor een permanent hotel.

De initiatiefnemer, Ruigrok Productie BV, heeft in januari dit jaar een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van deze tijdelijke units. Het gaat om een tijdelijke situatie voor vijf jaar. Als de vergunning is verleend en er geen andere belemmeringen bestaan, start de realisatie. Dit neemt slechts enkele weken in beslag.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met Green Park Aalsmeer via 0297-368415 of de gemeente Aalsmeer, afdeling stedelijke ontwikkeling, via 0297-387575. Meer informatie is te vinden op de website: www.sadc.nl (tijdelijke-voorzieningen-migrantenlogies-aan-legmeerdijk).

https://www.sadc.nl/tijdelijke-voorzieningen-migrantenlogies-aan-legmeerdijk/