ThamerThuis reünie, druk en gezellig

De Kwakel – ThamerThuis bestaat dit jaar 25 jaar en ter afsluiting was er afgelopen zondag een reünie voor alle (oud)vrijwilligers die in ThamerThuis of in de palliatieve zorg thuis werken of hebben gewerkt. Ruim 80 (oud)vrijwilligers waren aanwezig bij Gerrit. Corry Brouwer schetste een beeld van de totstandkoming van ThamerThuis onder de inspirerende leiding van de inmiddels overleden Jan Dalmeijer. ThamerThuis kon daardoor uitgroeien tot een volwaardige, kleinschalig hospice in De Kwakel voor mensen in de laatste fase van hun leven. Maar ThamerThuis is ook de spil bij de inzet van vrijwilligers bij terminaal zieken, die thuis willen blijven. Ook een belangrijk deel van onze activiteiten.

Loco Burgemeester Ferry Hoekstra feliciteerde ThamerThuis ook namens de gemeente en had een prachtige cheque bij zich. Daarna was het tijd om Corry te bedanken, die na 25 jaar afscheid neemt van ThamerThuis. Tot slot was er natuurlijk ruim gelegenheid om met de oud collega’s bij te praten onder genot van een hapje en een drankje.

In ThamerThuis levert een groep van ruim zeventig Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) de dagelijkse zorg. Mannen en vrouwen, oud en jong en uit alle hoeken van de samenleving. Allemaal zijn zij betrokken bij de mensen die, juist in de vaak moeilijke periode van loslaten en afscheid nemen, behoefte hebben aan steun. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom. Heeft u interesse, kijk dan op www.thamerthuis.nl om je aan te melden. Daar staat ook hoe u ons kunt ondersteunen door vriend te worden van de Stichting Vrienden van ThamerThuis.