Terugblik vergadering commissie Ruimte

Aalsmeer – Woensdag 14 juni vergaderde de commissie Ruimte van de gemeenteraad van Aalsmeer. Het was een beeldvormende vergadering. Aan de orde kwamen onder andere de bestemmingsplannen Oosteindedriehoek en Green Park Aalsmeer. Ook waren er enkele presentaties en werd er gesproken over het meerjarenprojectenplan buitenruimte. De vergadering kon niet worden uitgezonden door een internetstoring en is dus ook niet terug te zien.

Huurwoningen in project De Hoeksteen

Bij aanvang van de vergadering deelde wethouder Kabout mee dat Eigen Haard interesse heeft getoond om in project De Hoeksteen van de zes sociale koopwoningen, zes sociale huurwoningen te maken. Dit wordt verder uitgewerkt.

Bestemmingsplan Oosteindedriehoek

Het doel van het bestemmingsplan Oosteindedriehoek is het bieden van een kader voor de transformatie van agrarisch gebied tot een nieuwe woonwijk tussen de Aalsmeerderweg, de Legmeerdijk en woonwijk Nieuw Oosteinde. Het gaat om de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk met maximaal 853 woningen en een Integraal Kindcentrum, waarmee een belangrijke invulling gegeven wordt aan de behoefte aan woningen voor (toekomstige) inwoners van Aalsmeer en haar directe omgeving. 

Absoluut Aalsmeer en GroenLinks gaven aan zich zorgen te maken over de verkeersontwikkelingen als de nieuwe woonwijk gebouwd is. Wethouder Kikkert gaf aan dat uit onderzoek blijkt dat het qua verkeer net kan. Het is daarom wel noodzakelijk om ook in te zetten op andere vormen van mobiliteit en op gedragsverandering. De PvdA en GroenLinks wilden daarnaast weten welke ruimte de fracties hebben voor wijzigingen in het plan. Dit wordt verder besproken in de oordeelsvormende vergadering van 27 juni.

Herontwikkeling in Green Park Aalsmeer

Ook is gesproken over het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West. Doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de beoogde herontwikkeling van de westelijke helft van Green Park Aalsmeer. De heer Hotie sprak in namens Your Cargo Content BV. Het plan wordt verder besproken in de commissievergadering van 27 juni.

Beleidskader Mobiliteit

De Vervoerregio Amsterdam verzorgde een presentatie over mobiliteit in de toekomst in Aalsmeer en omstreken. Benadrukt werd dat bij het denken over mobiliteit niet langer systeemgericht, maar mensgericht gedacht wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld om toegankelijkheid, gezondheid en duurzaamheid. Het CDA vroeg zich hierbij af hoe dit te rijmen is met de afschaling van het openbaar vervoer en het niet en slechter bereikbaar zijn van Schiphol en Hoofddorp. De wethouder zegde toe hierop terug te komen. Dit wordt verder besproken op 27 juni.

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer

Op de agenda stond verder het meerjaarenprojectplan Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026. De commissie werd geïnformeerd over de planning, financiering, het onderhoud en vervanging van de wegen, kunstwerken, groenvoorziening, speeltuinen, openbare verlichting, verkeerregelinstallaties en bovenwijkse infrastructuur. Er werd volop gebruik gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen over het programma en speciale projecten. Het meerjarenprojectenplan wordt verder besproken in de vergadering van 27 juni.

Meer weten? Wilt u meer informatie over de activiteiten van de gemeenteraad? Volg gemeenteraadaalsmeer op Instagram en/of abonneer u op de digitale nieuwsbrief via griffie@aalsmeer.nl. Deze nieuwsbrief ontvangt u per mail, na afloop van elke raadscyclus