Taalpunt bestaat één jaar

Aalsmeer – Donderdag 6 september werd op het Werkplein van Aalsmeer en Amstelveen het één jarig bestaan van het Taalpunt feestelijk gevierd. Wethouder Robert van Rijn: “In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dit heeft grote impact op hun persoonlijke leven, vooral op het gebied van geld en werk, maar ook op gebied van gezondheid en het gezinsleven. Daarom trainen wij ook de medewerkers van de gemeente om laaggeletterdheid te herkennen en mensen op een positieve manier, actief door te verwijzen naar het Taalpunt.”

Taalcafé en Voorleesexpres

In Aalsmeer is een Taalpunt in de Bibliotheek in de Marktstraat. Iedereen die moeite heeft met de Nederlandse taal kan hier op dinsdagmiddag tussen 13.30 en 14.30 uur naar toe. Het is een plek waar volwassenen beter Nederlands kunnen leren lezen, schrijven, spreken en omgaan met de computer. Op elk niveau is er aanbod. Sinds kort is er ook een Taalpunt in The Place to Bieb in Kudelstaart. Naast het Taalpunt worden er nog meer activiteiten georganiseerd ter ondersteuning van volwassenen en kinderen die moeite hebben met onze taal. Zo is er ook een Taalcafé in de bibliotheek aan de Markstraat. En is er voor kinderen de Voorleesexpres. Deze zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Samen met de ouders zorgt de Voorleesexpres ervoor dat taal- en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. Scholen, vrijwilligers en ouders kunnen zich hiervoor aanmelden via amstelland@voorleesexpress.nl. 

Week van alfabetisering

Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem, omdat de kloof tussen de mensen die wel en niet mee kunnen komen in de samenleving groeit. Er heerst soms een taboe op laaggeletterdheid, sommige mensen schamen zich en durven niet om hulp te vragen. 

Om de laaggeletterdheid op de kaart te zetten organiseerde Stichting Lezen en Schrijven van 3 tot en met 9 september de week van de alfabetisering om hier aandacht aan te geven. Meer informatie is te vinden op de website www.aalsmeer.nl/taalpunt en op www.weekvandealfabetisering.nl