Start controles bij vuurwerkverkoop

Aalsmeer – De opslagen en verkooplocaties van vuurwerk in de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Aalsmeer, Haarlemmermeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn worden vanaf vandaag gecontroleerd. Dertien inspecteurs van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) controleren in totaal 68 verkooppunten voor consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen op donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 december.

Vuurwerkbesluit 

Consumentenvuurwerk mag alleen tijdens de landelijk vastgestelde verkoopperiode op 29, 30 en 31 december worden verkocht. De rest van het jaar is dit verboden. De Omgevingsdienst NZKG verleent vergunningen en voert het toezicht op en de handhaving van het Vuurwerkbesluit uit in opdracht van een aantal gemeenten.

Controles op naleefgedrag 

In oktober heeft bij alle verkooppunten een voorcontrole plaatsgevonden, waarbij onder andere is gekeken naar de brandveiligheid, de wijze van brandbestrijding en de constructie van de opslagvoorziening. Tijdens de drie verkoopdagen staat de naleving van het Vuurwerkbesluit centraal en in het bijzonder de gedragsregels, zoals: hoe is het personeel geïnstrueerd, wordt de maximale hoeveelheid vuurwerk niet overschreden en is het vuurwerk voorzien van CE-markering.

Maatregelen 

Afhankelijk van de situatie controleren de inspecteurs de verkooppunten een aantal keer tijdens de toegestane verkoopdagen. Houdt een bedrijf zich niet aan de regels, dan treden de inspecteurs hier direct bestuursrechtelijk of strafrechtelijk tegen op. Afhankelijk van de soort en zwaarte van de overtreding, wordt bepaald welke maatregelen moeten worden genomen.