Sport en cultuur voor alle kinderen in Aalsmeer

Aalsmeer – De energiecrisis en hoge inflatie zorgen ook in Aalsmeer voor financiële problemen bij steeds meer gezinnen. Hierdoor moeten ouders soms bezuinigen op sportclubs, dans, muziek of tekenles voor hun kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan in deze gevallen hulp bieden voor kinderen uit Aalsmeer en Kudelstaart. Dit kan door de contributie of lidmaatschap te betalen en in sommige gevallen ook andere benodigdheden, zoals sportkleding of attributen. 

“Voetballen, dansen of muziek maken is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Op een club maken ze vrienden, doen ze verschillende vaardigheden op en leren ze rekening te houden met elkaar. Wij willen dat alle kinderen hieraan kunnen meedoen, ook als kinderen opgroeien in een gezin met een laag inkomen. We begrijpen dat nu alles duurder wordt, dat niet altijd meevalt. Met hulp van het Jeugdfonds kunnen de kinderen toch naar hun clubs, zodat zij hun sport en cultuur niet hoeven te missen”, aldus de wethouders Bart Kabout (Sport en Jeugd) en Willem Kikkert (Kunst en cultuur). 

Aanvraag

Een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds gaat via een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij het gezin. Dit kan iemand zijn die werkt in het onderwijs, hulpverlening, welzijn of gezondheidszorg. Bijvoorbeeld een leerkracht, maatschappelijk werker of een buurtsportcoach. Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen. De tussenpersoon dient via de website www.allekinderendoenmee.nl een aanvraag in en beoordeelt zelf of ouders in aanmerking komen voor een vergoeding. Er vindt geen officiële check plaats van het inkomen. De tussenpersoon motiveert de aanvraag door globale informatie te geven over de financiële situatie van de ouders. 

Kinderen tot 17 jaar die wonen in de gemeente Aalsmeer kunnen gebruikmaken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Per kind kan er één sport- en één cultuuractiviteit per 12 maanden worden aangevraagd. De benodigde contributie of lidmaatschap wordt voor één jaar betaald. Daarnaast wordt maximaal 100 euro vergoed aan benodigde sport- of cultuurattributen. Er kan voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag worden ingediend.